Disclaimer

Copyrights & Disclaimer

Art. 1. Acest blog este scris, administrat şi deţinut de Marcus Victor Grant. Copyright (C) Marcus Victor Grant, 2004-2021

  

Art. 2. Protecţia legală a conţinutului

Textele originale de pe acest blog sunt protejate prin dreptul de autor pe baza legilor nr. 205/21.11.2000 şi nr. 8/1996,a Ordonanței de Urgență 123/2005 si a Legii 329/2006 actualizate pana la zi. Mare parte din conținutul acestui blog este înregistrat sub o formă sau alta la societatea națională pentru protecția drepturilor Copyro. Pentru o perspectivă mai amplă asupra legii drepturilor de autor modificate până în aprilie 2011, vă rog, studiaţi aici. Orice reproducere parţială sau integrală şi/sau orice (re)distribuire a textului/conţinutului acestui blog în orice formă şi/sau parte, fără acordul favorabil explicit scris al autorilor menţionaţi direct sau indirect în această pagină, este sancţionabilă prin lege. Oricare circulaţie neautorizată a acestor texte poate fi pedepsită conform legilor în vigoare la nivel naţional şi / sau internaţional.

  

Art. 3. Materiale care nu aparţin autorilor acestui blog

În acest blog se mai regăsesc şi materiale pentru care deţin drepturi de autor terţi, împărţindu-se în următoarele categorii:

 • a) preluări de pe site-uri sau din lucrări terţe, cu menţionarea sursei;

 • b) materiale al căror autor nu este cunoscut;

 • c) materiale propuse ori realizate de colaboratori și/sau contribuitori;

 • d) materiale realizate de Marcus Victor Grant în colaborare cu alte persoane;

 • e) comentarii ale cititorilor blogului;

 • f) video-uri încorporate de pe alte platforme de redare video (de exemply YouTube) – a căror sursă poate fi constatată prin urmărirea link-ului original.

  Toate posturile/articolele integral preluate pe acest blog de la alţi autori, cunoscuţi sau necunoscuţi, se găsesc listate aici.

    

Art. 4. Atribuirea drepturilor de autor pentru fiecare text din articole şi pagini se face prin menţionarea la sfârşitul sau începutul articolului /paginii a numelui autorului sau autorilor. În cazul în care într-o pagină / un articol nu se precizează sursa şi nu se face nici un fel de specificaţie, atunci conţinutul acelui articol / acelei pagini este implicit scris de Marcus Victor Grant. Dacă există o specificaţie care scrie de exemplu: „copy please”, copiaţi, vă rog” sau „copy-left”, atunci o asemenea respectivul material nu este acoperit de protecţia prin drepturi de autor şi poate fi preluat şi redistribuit liber de către oricine fără a obţine vreo permisiune în prealabil.

  

 

Art. 5. Folosiţi acest blog cu discernământ

1. Discerne reuneşte o serie de articole, pagini şi linkuri al căror scop este strict informativ, de uz personal. Autorii acestor materiale prezente public pe blog nu-şi asumă responsabilitatea pentru modul în care oricare din informaţii, sugestii, idei, sunt aplicate în viaţa personală sau profesională a oricăruia din cititorii lor.

2. Aceste scrieri pot constitui un model despre cum poate să se comporte cititorul în raport cu stimuli exteriori sau cu necesităţi interioare. Cu toate acestea, orice consecinţe rezultate din folosirea nefericită a oricăror informaţii sau idei din conţinutul public al acestui blog aparţin în totalitate cititorilor. Informaţiile şi ideile conţinute în mod explicit şi implicit pe acest blog sunt exprimarea subiectivă a punctului de vedere al unui autor/ai unor autori pe o temă selectată de aceştia şi prin nicio metodă nu pot acestea fi afiliate unei persoane juridice decât în cazul în care acea persoană juridică este menţionată la început sau la sfârşitul articolului/paginii, ca autor. Cititorii admit că, prin folosirea acestui blog, sunt răspunzători şi responsabili în totalitate de aplicarea informaţiilor rezultate prin înţelegerea lor proprie a unei părţi a textelor publicate pe acest blog.

3. Sugestiile, opiniile şi ideile conţinute în aceast blog nu reflectă în mod necesar viziunea autorului şi nu pot fi interpretate din punct de vedere legal ca sfaturi sau reguli. Autorul oferă linkuri pentru documentare, dar nu îşi asumă în nici un fel responsabilitate şi nici acordul în totalitate cu conţinutul surselor la care face trimitere. De asemenea, conținutul la care se face link poate să varieze în timp, adică un link plasat la publicarea unui articol poate să fie ulterior redirecționat de către o terță parte către altă direcție, asupra căreia autorul nu are controlul și nu monitorizează. Consultarea linkurilor originale la care s-a făcut trimitere poate fi consultată cu ajutorul arhivei internetului ”Wayback Machine”.

4. Managerul proiectului, Marcus Victor Grant nu este neapărat de acord în totalitate cu articolele altora pe care le publică pe acest blog. Fiecare din autorii cunoscuţi ai fiecărui articol publicat pe blog răspunde în faţa terţilor şi în faţa legii pentru orice acuzaţii potenţiale de încălcarea drepturilor de autor, defăimare, calomnie şi altele asemănătoare. Redacţia îşi declină responsabilitate de a media eventuale conflicte între un autor şi oricare terţe părţi.

5. Actualitate. Unele din informațiile care se regăsesc în post-urile, articolele sau paginile blogului acesta nu mai sunt actuale (cum ar fi adrese, numere de telefon, linkuri, argumente, prețuri). Autorii articolelor, coordonatorul blogului și cei ale căror materiale sunt folosite le recomandă cititorilor să verifice actualitatea și corectitudinea informațiilor menționate la un moment dat prin verificarea lor la sursă și, eventual, să ceară informații actuale, valabile la momentul consultării respectivelor pagini sau post-uri. Redacția nu urmărește și nu își propune să urmărească măsura în care informațiile oferite în trecut mai sunt actuale.

  

 

Art. 6. Sensuri

Autorii care au publicat, publică ori vor publica pe acest blog nu sunt lingvişti sau jurnalişti, prin urmare nu tot ceea ce se găseşte pe acest blog respectă convenţiile sau sensurile din dicţionarele cunoscute ale limbii române. De asemenea, acest blog conține unele greșeli de tehnoredactare, exprimare, gramatică, neintenționate, care din rațiuni practice nu pot fi corectate în totalitate.

  

 

Art. 7. Public

Lectura acestui blog se adresează cititorilor cu un anumite înclinaţii intelectuale şi profesionale, prin urmare ar putea să nu fie potrivită pentru orice categorie profesională ori socială. Administratorul nu poate fi vinovat de nemulţumirile pe care acest blog le-ar putea stârni din partea unor cititori ce nu se regăsesc în publicul ei. Dacă dezaprobați ce scrie pe Discerne, atunci vă recomand să părăsiţi imediat blogul şi să nu îl mai accesaţi! Faptul de a citi şi a comenta pe acest blog presupune acceptul dumneavoastră implicit al acestui disclaimer în întregimea lui ca termeni de utilizare ai acestui serviciu.

  

 

Art. 8. Acest proiect colectiv aparţine lui Marcus Victor Grant şi este publicat pe o platformă WordPress, unde a fost disponibil din 2011 și până în prezent.

  

Art. 9. Drepturile colaboratorilor şi contribuitorilor

Orice persoană diferită de Marcus Victor Grant, ce a contribuit la realizarea conţinutului acestui blog, prin: propunere de materiale spre publicare, răspunsuri la un interviu, realizare de materiale video, foto sau audio, redactare de materiale originale cu scopul de a fi publicate pe acest blog, precum şi acordare de permisiuni modificarea, publicarea, republicarea sau construcţia de materiale derivate pe acest blog are, pentru  pentru materialele proprii, aceleaşi drepturi în calitate de autor ca şi Marcus Victor Grant. Retragerea unui material publicat pe blogul Discerne se poate face prin e-mail la adresa marcus.victor.grant [at] gmail [com] cu excepția situației în care el a fost publicat pe blog ca urmare a unui barter de servicii și/sau produse. În termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, materialul va fi retras din sfera publică a site-ului sau şters definitiv de pe blog, după dorinţa solicitantului. În cazul materialelor publicate în cadrul barterului, înlăturarea se poate face prin compensarea financiară la o valoare de 150% din valoarea inițială a serviciului negociat.

  

 

Art. 10. Drepturile coautorilor

1. Prin „coautor” se înţelege participarea unei persoane la realizarea unui articol care este publicat pe blogul Discerne în colaborare cu Marcus Victor Grant ori cu una sau mai multe entităţi diferite.

2. Coautorii au dreptul de a înainta solicitări de modificare, de înlăturare parţială sau completă a muncii lor, ca urmare a unui dialog scris cu administratorul, la adresa de e-mail specificată în cadrul acestui disclaimer. Administratorul poate discuta, negocia şi în cele din urmă, va accepta, condiţionat sau necondiţionat, retragerea acelor materiale scrise cu participarea directă a unor coautori.

3. Dacă un material este scris de mai mulţi autori, atunci solicitarea unuia dintre ei va fi supusă votului unui număr impar de coautori, implicându-i pe toţi coautorii materialului disputat. În acest număr impar, după caz, poate participa şi administratorul.

  

Art. 11. Drepturile intervievaţilor

Persoanele intervievate în cadrul unor articole/pagini publicate pe blogul Discerne NU au drepturi de autor asupra conţinutului interviului. Drepturile de autor aparţin în exclusivitate autorului fiecărui interviu în parte. Totuşi, intervievaţii au dreptul de a solicita modificări ale articolului, înainte de publicare sau în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea interviului. Acordarea dreptului la modificări este condiţionată de acordul administratorului blogului Discerne ŞI al autorului interviului. În cazul interviurilor realizate exclusiv sau în primă publicare pe blogul Discerne , administratorul le recunoaşte intervievaţilor dreptul de veto cu privire la republicarea interviului lor în terţe publicaţii, online sau print. Dreptul de veto se exprimă în scris, pe adresa marcus.victor.grant [at] gmail [com].

  

Art. 12. Creaţii derivate

Acest blog poate conţine materiale preluate parţial sau integral din alte surse, cu permisiunea lor scrisă, pe baza căror materiale pe blog pot fi publicate analize, interpretări, dezvoltări şi orice alte forme de opere derivate, scrise, auditive sau vizuale. După ce acordul scris pentru încorporarea iniţială a acestor materiale originale ale terţilor a fost obţinut, administratorul NU recunoaşte dreptul acestora pentru a le retrage, în schimb admite dreptul acestora la replică. Dreptul la replică se acordă în condiţiile specificate în art. 13 din acest disclaimer.

În cazul traducerilor (recunoscute ca creații derivate prin legea dreptului de autor), traducătorii acordă o cesiune neexclusivă a drepturilor de autor pentru a fi publicate respectivele materiale pe acest blog.

  

 

Art. 13. Dreptul la replică

1. În cadrul analizelor, studiilor de caz sau a exemplificărilor, numele anumitor persoane fizice sau juridice pot fi folosite explicit, pentru a aprecia sau a critica un anumit comportament (exemplu, categoria „împotriva incompetenţei„). Persoanele care consideră că nu este corect modul în care le-a fost folosit numele sau modul în care au fost reprezentate anumite fapte sau evenimente au dreptul la replică, oricând îl doresc.

2. Dreptul la replică se va face ARGUMENTAT şi poate fi acordat de către administrator în urma unui dialog amiabil, scris, pe marginea acestuia. În cazul în care această replică a persoanei (care acţionează în baza unui prejudiciu de imagine real sau presupus) nu respectă reguli de limbaj adecvat, ori este promoţional, ori este defăimător la adresa unor terţe părţi, administratorul îşi rezervă dreptul să NU publice dreptul la replică. În anumite cazuri, administratorul blogului poate aduce modificări ale materialului original, astfel încât acestea să înlăture prejudicierea adevărului, sau poate decide să retragă în totalitate materialul – cazuri în care de asemenea, replica nu se va publica.

3. Dreptul la replică se va acorda doar persoanelor fizice direct prejudiciate, ori, în cazul persoanelor juridice, a unui reprezentant împuternicit de persoana juridică spre a se ocupa de acest aspect (administrator, manager sau specialist în relaţii publice).

4. În cazul în care dreptul la replică este acordat prin publicarea unui material al persoanei prejudicate, acesta va fi publicat în termen de 15 zile calendaristice de la exprimarea acordului final scris al administratorului cu privire la acesta, în forma convenită cu autorul dreptului la replică la data acordului.

  

Art. 14. Republicare

1. O parte din articolele / paginile apărute în primă publicare pe Discerne au fost, sunt şi/sau vor fi republicate în terţe site-uri, reviste, bloguri sau ziare. Selecţia acestor articole va fi făcută de administrator sau autor(i), atunci când iniţiativa de publicare aparţine acestuia/acestora sau de către terţe părţi, în cazul în care iniţiativa aparţine terţelor părţi ŞI administratorul şi-a exprimat în scris acordul pentru republicare, de la adresa marcus.victor.grant [at] gmail [com]. În republicarea materialelor de pe Discerne, drepturile de autor vor fi păstrate, întrucât prin publicarea unui material pe Discerne, autorul acordă o cesiune neexclusivă a drepturilor de autor.

2. Republicarea integrală sau pentru o porţiune mai mare de 100 de cuvinte se va face, în orice caz, cu specificarea unui link la articolul original sau către blogul Discerne .

3. În cazul specific în care se citează mai puţin de 400 de cuvinte, citarea se poate face fără a notifica în vreun fel administratorul blogului sau autorul articolului, dar este condiţionată de menţionarea sursei printr-un link.

4. Durata pentru care este permisă republicarea poate fi limitată în timp sau nelimitată; acest aspect se stabileşte prin comunicare scrisă cu administratorul.

  

Art. 15. Publicitate.

1. Acest blog poate conţine publicitate, reclamă, advertising şi orice altă formă de recomandare comercială. Autorul îşi rezervă dreptul de a semnala sau a nu semnala reclama pe blog acestea. O parte din publicitate este afișată automat de către WordPress, furnizorul platformei ce găzduiește acest blog și se află în afara controlului administratorului.

2. În afară de serviciile și produsele oferite de Marcus Victor Grant, administratorul nu garantează pentru niciunul din serviciile sau produsele recomandate şi nu poate fi răspunzător sau responsabil, legal ori moral, pentru deciziile rezultate din implicarea utilizatorilor blogului Discerne în respectivele promoţii sau reclame.

3. Contractele de promovare sau circumstanţele care determină apariţia oricăror recomandări comerciale pe blog sunt confidenţiale şi administrate de Marcus Victor Grant, fie direct, fie prin intermediari.

  

Articolul 16. Remunerarea contribuţiei la blogul Discerne 

Contribuţia la blogul Discerne a altor persoane decât Marcus Victor Grant prin: (re)publicarea de articole, interviuri, fotografii, traduceri, înregistrări audio sau video, grafică, design, desen nu se va face financiar. Contribuţia este voluntară, din pasiune şi solidaritate sau în cadrul unui barter şi se supune acestui disclaimer.

  

Articolul 17. Modificarea acestui disclaimer

Acest disclaimer poate fi modificat oricând, la discreţia totală a administratorului blogului Discerne . Pentru a vă păstra la curent, puteţi să verificaţi oricând această pagină. Ultima modificare a acestui disclaimer s-a produs la 6 ianuarie 2021.

  

Articolul 18. Comunicarea oficială

Toată comunicarea oficială referitoare la materialele, drepturile şi obligaţiile ce rezultă din acest disclaimer se va face cu administratorul blogului Discerne , Marcus Victor Grant, la adresa de e-mail marcus.victor.grant [at] gmail [com]. .

  

Art. 19. Buna-credinţă

1. Scopul blogului Discerne este să împărtăşească informaţie utilă cititorilor, care să îi stimuleze intelectual şi să îi ajute în dezvoltarea personală, profesională şi organizaţională. Administratorul îşi propune să reflecte adevărul sau realitatea, într-o manieră cât mai cuprinzătoare şi argumentată. Dacă există diferenţe de opinii sau neînţelegeri, acestea vor fi tratate amiabil, prin:

 • a) dialog neoficial, prin telefon, Zoom sau Skype;

 • b) e-mailuri oficiale;

 • c) comentarii;

 • d) modificări;

 • e) drepturi la replică;

 • f) înlăturarea unor materiale;

 • g) negociere;

 • h) mediere.

2. În cazul în care niciuna din aceste modalităţi de interacţiune nu a dat rezultatele scontate, atunci neînţelegerea poate escalada într-o dispută. Pe tot parcursul acestei comunicări, în cazul în care buna-credinţă a unui interlocutor este pusă la îndoială prin vorbele sau faptele sale, administratorul îşi rezervă dreptul la a suspenda comunicarea până la reluarea acesteia într-o manieră care să poată susţine comunicarea autentică, prin căile specificate mai sus.

3. Acest disclaimer nu are scopul de a limita drepturile sau libertăţile terţilor, ci de a stabili un cadru clar pentru o dezvoltare a blogului, de care să beneficieze, în primul rând, cititorii acestuia. Mulţumesc!

Marcus Victor Grant, 6 ianuarie 2012, actualizat la 2 mai 2014, la 27 mai 2016, la 13. noiembrie 2018 și la 6 ianuarie 2021

0729 034 883

Marcus Victor Grant

Copyright © Marcus Victor Grant 2012-prezent, toate drepturile rezervate.

Te invit să-ţi împărtăşeşti gândurile în legătură cu acest conţinut!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.