Adevăr

Introducere

Blogul colectiv Discerne a împlinit în martie 2021 10 ani de existență. În acest răstimp, acest blog a găzduit și găzduiește peste 100 de articole care, sub o formă sau alta, mărturisesc despre creștinismul ortodox că este singura religie adevărată care trebuie să acopere pe deplin nevoile sufletești și spirituale ale fiecărui credincios. Biserica Ortodoxă trăitoare nu stă în ierarhii corupți alocați unor poziții mai mari sau mai mici, nici în ritualuri mecanice lipsite de înțelegere, nici în comportamentele tipice ale celor mulți botezați. Creștinii ortodocși autentici recunosc cum creștinismul este complet incompatibil cu:

 • ecumenismul;
 • transhumanismul;
 • gnosticismul;
 • new age;
 • frica de coronavirus și așa-zisa COVID-19;
 • actele de identitate biometrice;
 • așa-zisa ”vaccinare” împotriva COVID;
 • liberalismul;
 • impunerea minorităților și a perversiunilor sexuale;
 • corectitudinea politică;
 • comunismul;
 • marxism-leninismul;
 • fascismul;
 • supunerea orbească față de Cezar în cele ale lui Hristos.

Creștinismul este sub atac de la înființarea sa de către Hristos și va continua să fie războit tot mai intens până la a doua venire a lui Hristos. Așadar, pe subiectele care intră în aria de interes a creștinului se intră în conflict cu guvernele și puterile politice, cu marile corporații, cu minciunile mass-mediei și ale intelectualilor de stânga.

Blogul Discerne și tot conținutul său a fost interzis de compania comunistă Facebook în decembrie 2020 și a fost cenzurat de WordPress deținut de compania liberal-progresistă Automattic ca urmare a articolelor îndrăznețe publicate și distribuite în afront cu ”înțelepciunea lumii acesteia”, ceea ce reprezintă o confirmare a calității conținutului prezent.

Ce loc își are ortodoxia în discernământ și de ce este ea pe blogul pentru dezvoltare personală Discerne?

Între cele 10 cauze pe care le susţine blogul colectiv Discerne, se numără, la punctul 7 şi ortodoxia. Citez din acest articol:

„Discernământul sau dreapta socoteală sau dreapta socotinţă este un termen folosit în teologia şi spiritualitatea ortodoxă pentru a desemna capacitatea de a face distincţie între bine şi rău. Obţinerea discernământului este o chestiune de practicare a credinţei celei drepte (orthodoxia) în modul cel drept (orthopraxia). Ajungerea la discernământ este privită ca primul pas înspre Îndumnezeire, care este starea de slăvire. [de la http://ro.orthodoxwiki.org/Discern%C4%83m%C3%A2nt]

Antonie cel Mare

10. Zis-a iarăşi: «Sunt unii care şi-au topit trupurile lor în asceză şi, pentru că n-au avut dreaptă socotinţă, departe de Dumnezeu s-au făcut».

39. Zis-a iarăşi: «Ştiu monahi care, dupã multe osteneli, au cãzut şi întru ieşire din minţi au venit, pentru cã s-au nãdãjduit în lucrul lor şi amãgindu-se nu au înţeles porunca celui ce a zis: “Întreabã pe tatăl tău şi îţi va da de ştire” (Deut. 32, 7)».

Sfântul Ioan Scărarul

22. Dreapta socoteală este făclie în întuneric, întoarcerea celor rătăciţi, luminarea celor cu vederea scurtă (miopi). Cel ce deosebeşte (cele bune de cele rele) află sănătate şi depărtează boala.

65. Avem nevoie de multă dreaptă socoteală (discernământ), ca să ştim când trebuie să stăm pe loc şi în ce lucruri şi până unde să ne luptăm cu prilejurile şi cu mijloacele patimilor şi când să ne retragem. Căci e de ales uneori mai bine fuga, din pricina slăbiciunii, ca să nu murim”.

  

Listele de articole cu linkurile propriu-zise

Categorii de articole pe Discerne legate de mărturisirea adevărului și trezirea conștiinței. Aceste articole, cărți și documente au fost contribuite de multipli autori: Marcus Victor Grant, Radu Iacoboaie, av. George Sorin Perju, Răzvan Goldstein. Mai jos sunt redate titlurile articolelor cu link, indiferent de cine au fost ele scrise.  

Adevărul este o formă de manifestare a ortodoxiei și este relevant în justiție, istorie, politică, geopolitică, jurnalism.

O listă a articolelor despre sărbători religioase, zile de comemorare, vieți de sfinți, valori & virtuți creștine, cugetări creștine, rugăciune, metafore & povestiri ortodoxe, recenzii de cărți & filme religioase, rătăciri de credință, ecumenism, masonerie, acte biometrice, conștientizarea COVID și altele asemănătoare. Acolo unde am publicat deja liste particulare pe anumite subiecte (de exemplu rugăciune, conștientizare COVID și acte biometrice), am pus link direct la acele liste, nu le-am copiat integral. 

Adresabilitate:

 • creștini ortodocși
 • jurnaliști
 • preoți
 • avocați

Lectură plăcută!

 

Anti-ateism

O selecție de analiză rațională și contraargumentare la idei atee cuprinse în cărți extrem de populare printre unii filosofi și publicul larg.

Dumnezeu: o amăgire”, de Richard Dawkins. Analiză. Partea I. Dawkins vs. Religie

Dumnezeu: o amăgire”, de Richard Dawkins. Analiză. Partea II. Creştinismul după Dawkins

Dumnezeu: o amăgire”, de Richard Dawkins. Analiză. Partea III. Argumentele (i)raționale ale lui Dawkins)

Dumnezeu: o amăgire”, de Richard Dawkins. Analiză. Partea IV. Argumente evoluționiste și creaționiste

Anticrestinismul lui Nietzsche, partea I

Anticrestinismul lui Nietzsche, partea II 

  

Sărbători religioase (în ordinea calendarului bisericesc)

Fiecare aniversare a unui eveniment religios marcant ne aduce aminte de semnificația acelei sărbători.

Crăciun fericit!

Galaxia sărbătorilor de iarnă, versiunea corectă politicț

După trei sfinţi, 7 motive de sărbătoare la Întâmpinarea Domnului

Urări de Paşte de la Marcus Victor Grant

Paşte fericit!

La mulţi ani ţie mâine, femeie creştină!

Crăciun fericit! / Merry Christmas! [en]

Prohodul Domnului, versiunea incorectă politic 

  

Zile de comemorare și vieți de sfinți (în ordinea calendarului bisericesc)

Sfinții reprezintă modele umane de urmat pe plan personal. Viețile și /sau morțile lor inspiră la învățare și la replicarea unor abilități sau comportamente cu semnificație profundă. Creștinii consideră că citirea vieților sfinților este un comportament zilnic dezirabil și oferă un calendar pentru a-și aduce aminte cel puțin o dată pe an de sfinți ușor de găsit după numele și data când au trăit. Chiar dacă (încă) nu practici creștinismul, te invit să-ți hrănești curiozitatea despre biografiile pe scurt ale unor oameni extraordinari de la care poți să înveți și tu!

Sfinţii Ştefan

Datoriile principale ale părinţilor către copiii lor / Parents’ Main Duties Toward Their Children [en]

Calea unei națiuni spre auto-distrugere. Care este poziția ta, astăzi? / A Nation’s Path to Self-Destruction. On This Day, Where Do You Stand? [en]

Sfânta Ludmila (16 septembrie)

Sf. Mucenita Sofia şi cele trei fiice ale sale: Pistis, Agapis şi Elpis

Sfântul Antim din Iviria – 27 septembrie

Sfânta Parascheva în ziua de azi (publicat și în Jurnalul Bucureștiului)

Sf. mucenic Ştefan cel Nou / The Monk Martyr, Saint Stephen the New [en] [link valid de la 28.11.2021]

Sfântul apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolie

Ce sărbătorim de Sf. Nicolae

A şti să primeşti şi a şti să dăruieşti

Sfinţii Trei Ierarhi: Sf. Vasile cel Mare, Sf. Ioan Gură de Aur şi Sf. Grigorie Teologul

Modelul de femeie creştină

Amintiţi-vă de sfinţii închisorilor comuniste!

Sf Apostol Andronic, creştinător al dacilor – 17 mai

De ce au ales sfinţii apostoli Petru şi Pavel să fie martirizaţi la Roma

Corectitudinea politică / Political Correctness [en] [link valid de la 2.7.2021]

Sfantul Stefan cel Mare sau De ce Europa are o harta atat de diversificata / Saint Stephen the Great or Why Europe Has Such a Diverse Map

Chișinău / Chişinău

8 iulie: Sfinţii mucenici Epictet şi Astion din Halmyris

11 iulie: pomenirea noilor mucenici din Serbia, 28 de preoţi ortodocşi, care au fost ucişi de catolici

Sfântul prooroc Ilie Tezviteanul – 20 iulie

Fie pacea cu tine!

Azi îl cinstim pe Sf. Mihai Viteazul 

  

Valori și virtuți creștine

Despre iubire şi cugetare, de Sf. Paisie Aghioritul

Citate despre înţelepciune

3 pasaje memorabile pentru înțelepciune

Să începem anul cu discernământ!

Prohodul Domnului, versiunea incorectă politic

Iertarea…?

Beneficiile iertării

Cum să creezi o lume mai bună prin „mulţumesc”

Cauzele şi valorile pe care le susţine blogul Discerne prin politica sa editorială, partea I

Cauzele şi valorile pe care le susţine blogul Discerne prin politica sa editorială, partea II 

  

Cugetări creștine

Analizele abstracte și meditațiile din perspective creștine își găsesc locul în societatea de azi tot mai greu. Importanța lor se analizează nu doar din prisma actualității, ci și din perspectiva valorilor morale. Exclude articolele despre valori specifice, care sunt cuprinse în sub-lista anterioară, ”valori și virtuți creștine”.

Less Is More. Until It Becomes Nothing. [en]

A avea şi a păstra / A avea şi a păstra [link valid de la 21.9.2023]/ To Have and to Hold [link valid de la 14.4.2022]

Care este sensul vieţii?

Despre cruce

In Which Mirror Do You Prefer to Look? [en]

Calea unei națiuni spre auto-distrugere. Care este poziția ta, astăzi? / A Nation’s Path to Self-Destruction. On This Day, Where Do You Stand? [en]

Referendumul pe tema familiei, studiu de caz despre ”scinziune”

Datoriile principale ale părinţilor către copiii lor / Parents’ Main Duties Toward Their Children [en]

Impactul tehnologiei asupra mintii si vietii omului contemporan, în viziunea lui Virgiliu Gheorghe

Ce ne spunem de fapt când ne criticăm aproapele „spre binele său”. Partea I. Copii şi părinţi.

Ce îţi doresc eu ţie, femeie, cu discernământ / What I Wish You, Discerning Woman [en]

Daca am folosi toate calitatile noastre in slujba lui Dumnezeu…

Intrebari si raspunsuri pentru suflet

Acum stiu, am aflat si eu… ” de Nicolae Steinhardt

Mărturisiţi fără teamă adevărul!

7 apeluri către români, de Radu Iacoboaie

Chișinău / Chişinău

Mulţi chemaţi, puţini aleşi/ Many Are Called, Few Are Chosen [en] [link valid de la 29.12.2023]

A şti să primeşti şi a şti să dăruieşti

Despre viziunea creatoare / On the Creative Vision [en] [link valid de la 20.1.2022] (publicat în Jurnalul Bucureștiului sub titlul Care este orizontul fericirii tale?)

Cum să creezi o lume mai bună prin „mulţumesc” / How to Create a Better World by means of “Thank You” [en] [link valid de la 21.9.2022]

Pledoarie pentru branding în civilizaţia Disneyland, partea I (link 1 link 2 valid de la 7.2.2023) / Plea for Branding in the Disneyland Civilization. Part I. The Companies [en]

Pledoarie pentru branding în civilizaţia Disneyland, partea II (link 1 link 2 valid de la 21.2.2023) / Plea for Branding in the Disneyland Civilization. Part II. Consumers [en]

Anti-mixul de marketing / Anti-mixul de marketing [link valid de la 24.1.2023]/ Marketing Un-Mix [en]

Profeţii şi mărturii creştine pentru vremea de acum 

  

Rugăciune

Rugăciunile reprezintă o formă de comunicare a fiecărui creștin cu Dumnezeu și cu sfinții. Articolele din această subcategorie fie conțin rugăciuni, fie sunt despre importanța și abordarea potrivită a rugăciunii.

Lista de articole despre rugăciune pe Discerne

  

Metafore și povestiri ortodoxe

Dumnezeu lucreaza si prin oameni vii, nu doar prin sfinti si rugaciune

Călugarul şi pasărea

Ce este raiul şi ce este iadul

Picătura şi Oceanul – varianta ortodoxă 

  

Recenzii de carte și articole despre cărți

Lectură duhovnicească – 103 volume în ordine alfabetică…

Dumnezeu: o amăgire”, de Richard Dawkins. Analiză. Partea I. Dawkins vs. Religie

Dumnezeu: o amăgire”, de Richard Dawkins. Analiză. Partea II. Creştinismul după Dawkins

Dumnezeu: o amăgire”, de Richard Dawkins. Analiză. Partea III. Argumentele (i)raționale ale lui Dawkins)

Dumnezeu: o amăgire”, de Richard Dawkins. Analiză. Partea IV. Argumente evoluționiste și creaționiste

Cartea „Faţa nevăzută a homosexualităţii”, de Virgiliu Gheorghe şi Andrei Dîrlău. Recenzie de Marcus Victor Grant

Exerciţiu de manipulare a opiniei publice

Teoria conspiraţiei între minciună, iluzie şi mistificare – comentarii critice la cartea ”Iluminații” de Pierre Andre-Taguieff (1)
Teoria conspiratiei între minciună, iluzie si mistificare – o critică a cartii ”Iluminații” de Pierre Andre-Taguieff (2)

Teoria conspiratiei intre minciuna, iluzie si mistificare – o critica a cartii ”Iluminații” de Pierre Andre-Taguieff (3)

Recenzia cărţii „Gnosticismul”, editura Herald

Recenzia cărţii „Pentru un ideal comun”, de Călin Georgescu, partea I (rezumat aici)

Recenzia cărţii „Pentru un ideal comun”, de Călin Georgescu, partea II (rezumat aici)

Referințe pentru recenzia cărții ”Pentru un ideal comun” de Călin Georgescu

Recenzia draftului de carte “Vulvonerabilitate. Cum să ai un orgasm în 3,5 paşi” de Liviu Alexa. (publicat și în Jurnalul Bucureștiului)

  

Recenzii de film

Despre filme românești

Dupa dealuri, batem câmpii

După dealuri, cobori la vale

De ce „După dealuri” nu a fost nominalizat la Oscar

Ortodoxia ca şi confesiune creştină vs. ortodoxia după Mungiu.

Cronica filmului Aferim!

Ilegitim (2016) de Adrian Sitaru. Recenzie de Marcus Victor Grant

Odessa, documentar de Florin Iepan. Între un film şi jumătate.

Odessa, de Florin Iepan, între film documentar şi scandal de salon

Cele mai proaste documentare româneşti din 2013-2014

Cronica filmului „Aliyah DaDa”

Cronica filmului “De ce eu?” (2015)

Poarta Albă (2014) de Nicolae Mărgineanu

Televiziunea la zidul Revoluţiei şi critica de film românesc la zidul corectitudinii politice

Cronica filmului românesc Viktoria (2014)

Cronica filmului Îndrăznesc să nasc aşa cum vreau

Cronica filmului Paşi spre conştientizare

3 documentare româneşti despre comunism: Experimentul Bucureşti; 7 cuvinte; Paşaport de Germania

Documentare interesante de mediu-metraj româneşti din 2013-2014

Top 10 documentare româneşti din 2013

Cocktail de 8 1/2 documentare româneşti

Despre filme străine

Possession (1981)

Creştinismul ascuns în filmul Gran Torino (2008)

The Global Warming Swindle (2007)

Noul chip al comunismului occidental: cronica la Jagten/Vânătoarea

Despre istoria SUA în vremea corectitudinii politice – analiză pe filmele The Revenant şi The Hateful Eight

Primăvara culturală începe la cinema Elvire Popesco: Tout en haut du monde; Hail, Caesar!

  

Rataciri de credintă

Discernământul duhovnicesc include recunoașterea unor devieri față de sau încălcări ale credinței creștin-ortodoxe.
Această sub-listă exclude ce se găsește în subcategoria anti-ateism.

Moştenirea evoluţionismului

Recenzia cărţii „Gnosticismul”, editura Herald

Kontroll (2003) (I)

Kontroll (2003) (II)

Ofensiva sectarismului în România. Metode folosite de secte pentru racolarea de noi adepți

Înţelegerea ereziilor martorilor lui Iehova

Martorii lui Iehova pregătesc terenul pentru venirea lui Antihrist

Cele mai proaste documentare româneşti din 2013-2014

10 farse mediatice de zile mari

Critica gândirii pozitive

Mălăiaţă în gura lui fleaţă, v.2.0: Universul în vizualizarea credulilor/ Spoon-feeding V.2.0: The Universe According To Simpletons [en] [link valid de la 21.7.2022]

Omul modern preferă în locul ortodoxiei filosofia budismului zen și alte filosofii orientale sau ancorate în ezoterism sau ocultism

Graniţe conceptuale în mişcare

Rugaciuni pentru aproapele

  

Ecumenism și masonerie (mai întâi articolele, apoi cărțile)

Masoneria este una din societățile secrete structurate pe niveluri. Biserica Ortodoxă recunoaște masoneria drept un dușman al creștinismului, al libertăților și drepturilor umane. Ca atare, eu și mai mulți autori am scris despre acest aspect.

Ecumenismul este o formă de trădare a ortodoxiei rezultată în urma infiltrărilor masonilor în rândul ierarhiei bisericești. Ecumenismul (care este diferit de caracterul ecumenic) are o istorie proprie interesantă în ultimul secol, și reprezintă un pericol din interiorul ierarhiei care formal face parte din Biserică, dar în realitate luptă împotriva Ei. Cunoașterea și înțelegerea acestor fenomene contemporane dă o notă de înțelegere a provocărilor contemporane în creștinismul începutului de secol XXI.

Subminarea din interiorul Bisericii Ortodoxe prin ierarhii şi preoţii căzuţi în erezii

Adevărul despre clubul Rotary poate fi cunoscut şi din exterior

Sinodul B.O.R. a condamnat Francmasoneria (1937)

Mărturisire creștină împotriva masoneriei

Masoneria în România

Patriarhul a fost impus în România de către masonerie, pentru a putea fi implementat ecumenismul!

Brandingul Bisericii Ortodoxe Romane, sub (bine)cuvantarea I.P.S. Daniel(?) / Brandingul Bisericii Ortodoxe Române, sub (bine)cuvântarea Î.P.S. Daniel (?) [link valid de la 12.9.2022]

Brandingul şi religia

Super – memorandumul: noua super-religie masonică mondială şi biserica

Îndemnați pe tineri să cerceteze pe cont propriu istoria României, limba și literatura română
Dacă dorești să mărturisești împotriva ecumenismului și a pseudo-sinodului din Creta

Câteva propuneri pentru preoții și înaltul cler din Biserica Ortodoxă Română în contextul marilor provocări contemporane

Inițiative pentru apărarea și revigorarea ortodoxiei

Dacă dorești să mărturisești împotriva ecumenismului și a pseudo-sinodului din Creta

Mărturisiţi fără teamă adevărul!

Masoneria – organizație religioasă anticreștină (2014) Carte de Radu Iacoboaie 529 p.

Adevărul despre masoni. Adevărata față a masoneriei. Despre cei ce urăsc de moarte creștinismul (ortodoxia) (2013) Carte de Radu Iacoboaie 137 p.

Capcane diabolice ale masoneriei (2013) Carte de Radu Iacoboaie 412 p

7 apeluri către români (2013) Carte de Radu Iacoboaie 173 p.

Jertfa tineretului naționalist din perioada interbelică. Confruntarea masoneriei cu mișcarea legionară. Reabilitarea adevărului. Carte de Radu Iacoboaie 312 p. 

  

Acte biometrice

Înțelege mai bine pericolul actelor biometrice!

  

Conștientizarea COVID

Ce se întâmplă când puterea conștientizării COVID îți transformă viitorul prin aceste idei?

  

Cezarul cere ce e al lui Hristos

Vrei o “slujbă în Anglia”? Prea mulţi români nu ştiu ce-i aşteaptă, partea I

Vrei o “slujbă în Anglia”? Prea mulţi români nu ştiu ce-i aşteaptă, partea II

Protestele naţionaliste împotriva exploatărilor cu cianuri şi prin fracţionare hidraulică – libertate sau abuz al democraţiei?

Legea condamnării legionarilor folosită împotriva naţionalismului şi patriotismului românesc, împotriva drepturilor omului şi împotriva Constituţiei

Legea lui Crin Antonescu, Roşia Montană şi viitoarea cenzură din România

Modificarea O.U.G. 31/2002 este un atac la adresa conştiinţei ortodoxe a poporului român şi la adresa democraţiei

Cum încalcă drepturile omului legea contra legionarilor

Eşti mândru că eşti român? Demonstrează! Cum să aperi democraţia fără a ieşi în stradă

  

Marcus Victor Grant

Materialele publicate pe acest blog sunt supuse acestui disclaimer.

Te invit să-ţi împărtăşeşti gândurile în legătură cu acest conţinut!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.