Workshop Disclaimer

Subsmenatul/a admit, prin semnarea acestui formular, că sunt de acord, în legătură cu seminarul pe tema ___________ din data/datele de ___________ între orele __________, cu următoarele:

 • Această participare este în întregime voluntară. Pentru accesul la acest curs am plătit suma de _________, până în data de ____________

 • Mă angajez să particip la întreg seminarul, de la orele __________, fără întreruperi, şi cu mobilul închis sau păstrat în modul silenţios

 • Sunt de acord să păstrez confidenţiale în afara acestui grup de studiu reacţiile, comentariile, gesturile şi ideile altor participanţi la care am asistat sau care mi-au fost adresate. Sunt conştient/ă, înţeleg şi sunt de acord cu faptul că exerciţiile pe care le voi lucra sau la care voi asista pot să genereze situaţii care să îmi pună la încercare răbdarea, valorile şi autocontrolul şi înţeleg că acestea au doar rolul de exerciţiu. Înţeleg că este permis să vorbesc persoanelor care nu au participat despre: concluzii şi experienţe personale, teorie, structură şi impresii pe marginea workshopului, dar în niciun caz despre ceea ce s-a întâmplat în cadrul exerciţiilor. Este important ca acesta să fie un mediu sigur, în care participanţii să se simtă liberi să facă greşeli din care pot să înveţe.

 • Înţeleg că în cadrul exerciţiilor, mi se va cere să respect anumite indicaţii şi sunt de acord să le urmez.

 • Sunt conştient(ă) că mă pot retrage în orice moment din participarea la acest exerciţiu, mai puţin în mijlocul unui joc de rol la care am fost de acord să particip ca actor.

 • Sunt de acord ca pe parcursul acestui seminar pot să aleg sau poate să mi se încredinţeze un rol pe care să îl joc după anumite indicaţii şi înţeleg că pot să aleg sau să refuz a juca orice rol sau de a trece prin orice exerciţiu. .

 • Înţeleg şi respect faptul că acest seminar se desfăşoară conform unui grafic de timp pe care mă angajez să îl respect în detaliu şi în general

 • Înţeleg că pot pune întrebări sau face comentarii numai atunci când îmi este permis.

 • Înţeleg că este important să păstrez tăcerea pe parcursul seminarului, cu excepţia situaţiilor în care se pune  sau se aşteaptă o întrebare, se cere o impresie sau am un exerciţiu de făcut.

 • Sunt de acord să nu vorbesc în acelaşi timp cu altă persoană, să întrerup, să bruschez sau să aduc comentarii ironice la adresa niciunui alt participant, cu excepţia situaţiei în care un exerciţiu programat în curs îmi cere aceasta, în cadrul unui potenţial rol.

 • Înţeleg că jocurile de rol sunt exerciţii de dezvoltare personală şi sunt de acord să nu consider personale gesturile, remarcile sau întrebările puse de alţi colegi în cadrul jocurilor de rol, atunci când îmi sunt adresate.

 • Înţeleg că, în scopuri didactice, acest seminar poate fi filmat şi anumite porţiuni de teorie pot fi publicate pe internet în scopuri promoţionale. În acest sens, sunt / nu sunt de acord pentru a fi filmat(ă).

Data_______________ Numele____________________________

Îţi mulţumesc!

 Happy personal development!

Ştefan

Copyright (C) Ştefan Alexandrescu