Arhive categorie: books

Recenzia cărţii „Psihologia poporului român” de Daniel David

psihologia-poporului-roman-copertaPsihologia poporului român. Profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimentală.

Autor: prof. univ. dr. psih. Daniel David

Editura Polirom, Iaşi, România. Colecţia psihologie aplicată, înfiinţată de Adrian Neculau.

Finalizată, publicată şi lansată 2015

400 pagini

ISBN print: 978-973-46-5478-9

ISBN ePub: 978-973-46-5582-3

ISBN PDF: 978-973-46-5583-0

Acest demers este o continuare şi o aprofundare a muncii lui Constantin Rădulescu Motru, a cărei cărţi omonime am recenzat-o aici.

Această carte reprezintă în sine un eveniment marcant în istoria României, fiind una din cele mai importante, din puţinele, lucrări scrise pe acest subiect. Amploarea cercetării întinse pe 10 ani este o încununare a carierei celui mai reputat psiholog român în străinătate.

Cartea oferă o comparaţie a caracteristicilor culturale, de personalitate, de atitudine şi valori ale poporului român cu alte ţări de pe mapamond. Volumul începe cu o amplă introducere în metodologie, care explică cititorului minuţiozitatea demersului, precum şi limbajul ştiinţific folosit. Cartea îşi propune să aducă discursul psihologic în spaţiul public cultural, însă standardele de limbaj se păstrează la un nivel suficient de înalt, fără să fie preţios. Partea bună este că e un volum care poate fi citit uşor de către cei care au oarece cunoştinţe de cercetare în ştiinţele socio-umane şi mai greu de către cei care nu au beneficiat de o pregătire de specialitate în acest sens.

Daniel David, ca autor, a făcut lucrurile pe cât de simple posibil, dar nu mai simple decât era cazul. Volumul poate fi înţeles cu mare atenţie la detalii de către absolvenţii de studii socio-umane preocupaţi să aibă o înţelegere holistică atât asupra subiectului în sine, psihologia poporului român, cât şi asupra metodologiei necesare pentru a realiza o asemenea monografie. Din punctul de vedere al relevanţei şi corespondenţei cu realitatea al acestui demers, s-au născut discuţii contradictorii între adepţii psihologiei sociale, ai sociologiei, ai etnografiei, ai antropologiei, ai psihosociologiei ş.a. Metodologia folosită în psihologia interculturală nu aduce întotdeauna eşantioane reprezentative, ci se bazează mai degrabă pe aşantioane de convenienţă. Mai mult, standardul de referinţă poate fi schimbat în funcţie de ţările cu care se face comparaţia. Pentru unii, închistaţi în propria viziune asupra psihologiei, nici nu se poate vorbi despre o „psihologiei poporului român” – aşa ceva nu există! Însă, atenţie! Aici nu este vorba despre sondarea „inconştientului colectiv” jungian despre care psihoterapeutul Andre Moreau afirma cu umor la un seminar: „în toată experienţa mea de peste 50 de ani de terapie, nu am văzut nici măcar o singură dovadă că aşa ceva ar exista”. Cadrul constructivist, deşi atât de util şi drag multora (inclusiv mie) nu mai este atât de constructiv când pune limite cunoaşterii bazate pe metodologie ştiinţifică verificată la nivel internaţional, expusă într-un limbaj accesibil.

De fapt, dialogul surzilor între diferitele facţiuni/abordări ale psihologiei ţine mai degrabă de arogarea cu o oarece doză de exclusivitate a statutului de ştiinţă a propriei şcoli psihologice şi denigrarea celorlalte. Aici, probabil că afirmaţia mea ar putea să pară exasperantă pentru unii: cred că la 400 de pagini, cartea este prea sintetică. Aş fi dorit să citesc descrierea tututor scalelor folosite în instrumentele psihometrice. Aş fi dorit să ştiu care este r-ul (coeficientul Alpha Cronbach) pentru fiecare din scalele principale, pentru fiecare din ţările unde a fost aplicat (şi mai ales unde a fost etalonat) fiecare instrument psihometric în parte. Dar recunosc că (încă) nu mi-am făcut timp să citesc pilonii de susţinere ai acestei lucrări, care sunt alte studii deja publicate şi care probabil conţin în detaliu aceste informaţii.

În înţelegerea complexităţii demersului scriitoricesc, ţin să subliniez şi următorul aspect, probabil mai puţin confortabil de admis pentru cadrele didactice universitare: pe vremea când Daniel David şi-a început proiectul, în 2005, la facultăţile de psihologie din România încă se mai studiau 4 ani, iar nivelul de profesionalism şi standardele cerute cercetărilor înscrise în conferinţele româneşti era câteva nivele mai sus faţă de prezent. Dacă un absolvent de licenţă din 2005 ar trebui să înţeleagă fără dificultăţi măsurătorile statistice folosite în carte, atunci un absolvent de master în psihologie din 2015, s-ar putea să aibă dificultăţi. Este vorba despre efectul natural al perimării învăţământului universitar, despre care am explicat în volumul meu, Ce (mai) înseamnă succesul la şcoală. Iar dacă BookBlog a considerat cartea mea „radiografie a societății contemporane din punctele de vedere ale educației, tehnologiei și comunicării dintre generații„, atunci nu ştiu ce se mai poate spune despre volumul lui Daniel David: că terraformează din temelii modul în care se cuvine să fie aplicată cercetarea psihologică în România?

Insist asupra importanţei pe care cartea o prezintă asupra conştiinţei de român:

 • Prezentarea a sute de subscale din instrumente psihometrice, categorisite precis, pe care românii ca cetăţeni le au, în raport cu alte popoare (inclusiv cu maghiarii), respectiv românii ca etnici în raport cu etnicii maghiari din România şi aceştia din urmă cu maghiarii din Ungaria. Insistenţa se face pe comparaţia cu SUA şi ţările din Europa de Vest, către al căror model românii tind la nivel declarativ.
 • Afirmarea bazată pe date internaţionale, din mai multe surse, a calităţilor şi defectelor pe care le au românii, precum şi comparaţia cu percepţia românilor asupra lor înşişi, printr-un studiu original eleborat de autor. Aceste comparaţii au rolul de a scoate în evidenţă distanţa puternică ce există între aparenţă şi esenţă, între potenţialul de profunzime şi manifestarea efectivă a acestuia în trăsăturile de suprafaţă.
 • Infirmarea unor mituri, tendinţe, înclinaţii, intepretări greşite pe care unii le-ar putea oferi cu privire la români, atât în România, cât şi în străinătate. Aici, se face inclusiv raportarea la unele studii psihologice şi etnografice (cu precădere ale lui Constantin Rădulescu Motru, Dumitru Drăghicescu şi Ernest Bernea) – dar, atenţie (!), nu şi studiile psihosociologice reprezentative ale lui Dorin Bodea cu privire la caracteristicile culturale ale poporului român cu impact în mediul organizaţional:  Valorile angajaţilor români. Valorile centrale, ideale şi structurale. Sine versus celălalt la români. Managementul valorilor. Strategii de motivare a angajaţilor români. şi Românii, un viitor previzibil?  Resursele, limitările şi aspiraţiile angajaţilor români. Magia onestităţii şi mitul inteligenţei la români. (detalii despre aceste cărţi aici)
 • O imagine clară asupra diferenţelor care chiar contează în raport cu alte popoare. Aceste diferenţe sunt surprinse prin tabele, grafice şi diagrame inteligent construite pentru a scoate în evidenţă doar acele diferenţe semnificative statistic ce au şi un power of effect suficient (0.25 în cazul psihometriei şi 0.35 în celelalte cazuri). Simpla folosire a acestei stratificări a relevanţei duce lucrarea o palmă mai sus peste orice lucrare de cercetare pe care am văzut-o pe la oricare din sindrofiile numite îndrăzneţ „conferinţe de psihologie” în România în ultimii 10 ani.
 • O comparaţie critică a metodologiilor şi teoriilor folosite pentru examinarea concluziilor unor cercetări internaţionale, cu prezentarea onestă a limitărilor de rigoare. Sunt folosite mai multe teorii pentru a încerca să dea sens datelor. Din cele folosite, consider că modelul lui Schwartz, prezentat printr-o diagramă genială la pagina 103 a lucrării, se apropie cel mai mult de interpretarea datelor. Ce i-a lipsit atât lui Schwartz, cât şi lui Daniel David, în partea de interpretare a datelor, dar mai ales în partea de predictibilitate a modelului, în perspectiva dinamicii profilului psihologic al românilor, este o teorie pe care (paradoxal) Vasile Sebastian Dâncu (pe care David îl citează) o cunoaşte. Este vorba despre Spiral Dynamics (detalii aici, aici, aici, aici, aici).
 • O afirmare a identităţii psihologice a etnicilor maghiari din România, unitară cu cea a românilor şi distanţată de cea a maghiarilor din Ungaria. Practic, este vorba despre o importantă confirmare a integrării cetăţenilor români de etnie maghiară în poporul român.
 • O confirmare parţială a concluziilor de cercetare suprinse în ultima sută de ani, mai ales de către Constantin Rădulescu Motru şi Dumitru Drăghicescu. De asemenea, cartea realizează o confirmare involuntară a unora din datele de cercetare obţinut de Dorin Bodea în cadrul cercetărilor expuse în lucrările menţionate.
 • O înţelegere profundă a modului în care funcţionează structurile de personalitate ale românilor ca un continuum, ca un puzzle care capătă sens bucată cu bucată.
 • O invitaţie la autocunoaştere, înţelegere şi autoacceptare din partea cetăţenilor acestei ţări, tributari într-o măsură mai mare sau mai mică acestor trăsături prin care sunt (in)validaţi de societatea românească.

În acelaşi timp, cartea oferă, prin efectul de oglindă la 360 de grade, o provocare pentru cititor, să pornească într-o călătorie de perfecţionare, spre dezvoltarea sa personală, în raport cu clusterul de valori cu care se identifică. Să descoperi în tine defectele unui popor înseamnă să-ţi conteşti locul în acea societate. Detaşarea chirurgicală cu care Daniel David surprinde întreaga dramă a poporului român (prin iluziile şi nereuşitele sale), precum şi resursele subconştiente, constituie o încurajare pentru împrospătarea conştiinţei, dar mai ales a conştienţei de român.

Câţi dintre cititori, deschizând cu curaj, această comoară de oglindă, vor avea temeritatea de a păşi pe urmele autorului în recunoaşterea şi afirmarea adevărului despre esenţele (tari şi nuanţate) ale profunzimilor care îi compun?

Psihologia poporului român de Daniel David este de departe cea mai bună carte a psihologiei româneşti în secolul XXI şi este puţin probabil să fie depăşită prea curând de vreo altă apariţie, în afară de (foarte probabil, cred) a doua ei ediţie. Daniel David promite că va ţine ochii cercetării pe psihologia poporului român deceniile care vor urma.

PS: Nu sunt de acord cu toate teoriile expuse în carte şi am observat mai multe aspecte care cred că i-au scăpat autorului, dar asta nu ştirbeşte cu nimic faptul că avem în faţă o capodoperă revoluţionară în cercetarea psihologică românească.

Ştefan Alexandrescu

Mulţumiri speciale Mariei de la librăria Humanitas Cişmigiu din Bucureşti şi librăriei „Orest Tafrali” din cadrul lanţului de librării Sedcom Libris din Iaşi.

Copyright © Ştefan Alexandrescu.

Materialele de pe acest blog sunt supuse acestui disclaimer.

Anunțuri

Recenzia cărţii Îmblânzitorul de fluturi (2015)

fluturiAcesta este un volum colectiv de dezvoltare personală şi profesională. În ordinea contribuţiei la materialul final (168 de pagini), autorii sunt: Andy Szekely, Dan Bugariu, Ştefan Ţugui, Remus Bălan, Bianca Giurgiu, Călin Iepure, Zoia Zărnescu, Codrin Morariu, Alexandra Pârlogea, Gabriela Chiriac, Augustin Mihăilă, Nicu Brînda, Raluca Bugariu, Riana Bugariu, Romeo Zeno Creţu, Dan Duduman şi Ştefania Duduman.

Subtitlul cărţii este: 25 +1 de poveşti adevărate despre frica de a vorbi în public şi cum o poţi învinge simplu şi uşor. Titlul porneşte de la „fluturii din stomac”, tracul resimţit de unii când se urcă pe scenă pentru a vorbi în public.

Autorul principal al volumului (peste jumătate din material) îi aparţine lui Andy Szekely. Am mai citit şi aceste cărţi ale lui Andy: NLP – Calea succesului (2002), Ghidul credibilităţii (2007), Învăţarea accelerată.Cele 8 greşeli pe care le fac cei care învaţă eficient şi cum poţi să le eviţi (2008), Cele mai bune tactici ale experţilor prin care să eviţi manipularea şi să influenţezi cu integritate (2008), Decizii radicale pentru oamenii deştepţi (2011). A mai scris şi publicat aceste cărţi, conform bibliografiei listate în volumul de faţă: Raportul AS (2010), Comunică, Influenţează, Convinge (2013), Manifestul educaţiei (2013), Formula măiestriei (2015).

Sunt familiar cu stilul de scriitură al lui Andy, deoarece i-am citit şi urmărit site-ul din 2004 încoace. Am participat şi la formări sau cursuri organizate şi/sau susţinute de el în numeroase ocazii şi am colaborat punctual cu el. Am o părere foarte bună despre el şi am scris aici despre cum mi-a influenţat viaţa.

Această carte mi se pare absolut genială din mai multe puncte de vedere.

Pe de-o parte, este o carte uşor de înţeles pentru oricine. Indiferent de nivelul de cunoştinţe, de dezvoltare sau de valori pe care cititorul le are, cartea livrează inspiraţie, încredere şi tehnici, fiind aproape la fel de pasionantă ca un seminar live cu Andy. Chiar dacă nu l-ai întâlnit niciodată, stilul oral îţi creează senzaţia unei fluidităţi remarcabile: parcă auzi pe cineva povestind, ceea ce este aur curat pentru o carte în dezvoltarea personală şi profesională, fără să fie plină de banalităţi sau truisme de stil american. Dacă vrei să-ţi depăşeşti teama de a vorbi în public, aceasta este o carte excelentă!

Dincolo de această perspectivă, este o carte al cărei rafinament va putea fi savurat de către experţi: are suficient de multe tehnici şi demonstrează suficient de multe abilităţi încât să ofere suficient material pentru învăţare, modelare şi aplicare. Aici intervine şi originalitatea materialului: Andy însuşi a inventat tehnici, deoarece avea nevoie de ele pentru că nu le-a găsit la momentul potrivit. De fapt, chiar dacă eşti specialist în vorbitul în public, îţi dai seama că această carte nu se aplică doar în acest context îngust, ci poţi înlocui „public speaking” cu orice alt context şi vei descoperi resurse incomensurabile! Este o carte atât de utilă, încât chiar a doua zi după ce am citit-o, am aplicat o tehnică descrisă cu un client şi a mers absolut excelent!

În al treilea rând, această carte este extraordinară pentru că este un material cursiv scris de un maestru şi de discipolii săi. Chiar dacă volumul are mai mulţi autori, acest lucru nu se simte prea puternic la lectură, oferind o colecţie de experienţe ale unor oameni dispuşi să înveţe de la ceilalţi şi să-şi împărtăşească experienţa pentru a-i sprijini pe alţii să se dezvolte, nişte lideri în adevăratul sens al cuvântului. Este o piatră de hotar a măiestriei lui Andy ca autor: să scrie o carte împreună cu oamenii a căror viaţă a influenţat semnificativ în bine prin programul Speaker Elite, dezvoltat în principalele oraşe ale României. este o mostră strălucită de branding personal, pentru că de fapt întreaga carte este un material promoţional şi informativ despre Speaker Elite – care a fost impactul în performanţă al acestui program intensiv, până acum şi cum poate fi cumpărată o bucăţică foarte concentrată din ştiinţa performanţei – cu doar 81 de lei.

Din păcate însă, dacă la partea de conţinut lucrurile stau excelent, trebuie să mărturisesc că din punct de vedere grafic, tipografic şi publicistic, cartea las[ de dorit. Prost tăiată, pe hârtie de calitate inferioară, fără ISBN, fără CIP, cu o structură inegală, spaţiere inegală între paragrafe, cu greşeli de tehnoredactare (de exemplu numele unui coautor este scris când „Brândea”, când „Brîndea”). Aspectul general este neglijent, dar coperta este foarte profesionistă. Este ca şi cum te-ai urca într-un automobil care are caroserie de Ferrari, motor de Ferrari şi înăuntru tapiţerie de Trabant.

Lansarea cărţii va avea loc vineri 25 septembrie 2015, la Bucureşti. Pentru înscriere la lansare + seminar susţinut de Andy Szekely, te invit să completezi acest formular.

PS: Aviz amatorilor, unele pasage din această carte au o tentă new-age (Nicu Brînda, Dan Bugariu).

Recenzie de Ştefan Alexandrescu

Copyright (C) Ştefan Alexandrescu, septembrie 2015

Exerciţiu de manipulare a opiniei publice

Cartea „Faţa nevăzută a homosexualităţii”, de Virgiliu Gheorghe şi Andrei Dîrlău, a cărei recenzie am scris-o aici fost lansată la Bucureşti în 18 februarie 2015, cu ceva peripeţii. Pe scurt, Universitatea Bucureşti, care desfăşoară o politică pro-homosexualitate şi anti-creştină, a oprit desfăşurarea evenimentului, obligându-i pe organizatori să schimbe locaţia cu scurt timp înaintea evenimentului. Nu am participat la eveniment. În luna iulie, când am scris această cronică, am căutat pe internet informaţii despre ea, în încercarea de a găsi o cronică a cărţii sau a evenimentului.

Fără să dau link la grămada de articole scrise cu dezinvoltură de oameni care nu au citit cartea ci cel mult au frunzărit-o (ceea ce se vede din contrargumentele lor palide), am observat că:

 • discursul ştiinţific din carte, care vine în sprijinul homosexualilor (pentru a se vindeca de tulburările lor), a fost combătut într-un limbaj peiorativ

 • atât susţinătorii pro-LGB cât şi opozanţii nu s-au făcut înţeleşi unii de alţii şi au lipit „etichete” celor cu păreri diferite

 • publicul care a scris despre subiect nu era informat şi nici nu a căutat să fie informat

 • mulţi au copiat sau au compilat ceea ce au scris sau au spus alţii

 • cartea nu a beneficiat de recenzii serioase, în adevăratul sens al cuvântului. Am găsit una singură, aici. Oare ortodocşii ce păzesc?

 • autorii, în calitate de organizatori, nu au gestionat suficient de bine participarea la eveniment.

Impresia mea generală este că România şi mai ales opinia publică se află deja sub influenţa şi presiunea ideologiei homosexualiste. Bineînţeles, cei cărora nu le place argumentarea riscă să considere această recenzie „homofobă”. Nu e nicio problemă. Nu scriu pentru ei. Sunt conştient că etichetele vin din emoţii necontrolate, iar nu din raţiune. Eu ştiu că am dreptul să mă exprim fără să fiu etichetat. Iată şi câteva expresii ale unor puncte de vedere opuse: aici, aici, aici.

Vă invit să citiţi aici recenzia evenimentului lansării de carte. Mai jos, vă invit să vizionaţi lansarea cărţii.

 

apariţia autorilor la TVR

 

Ca urmare a apariţiei în această emisiune,TVR a fost amendată cu 10.000 lei. Interviu cu Virgiliu Gheorghe despre aceasta, aici. Un alt interviu cu Virgiliu Gheorghe pe tema lansării cărţii sale, aici.

Informaţii despre homosexualitate, aici.

O carte similară, Bolile homosexualităţii, de Genoveva Tudor (apărută tot la editura Christiana în 2005), poate fi descărcată şi citită de aici. Dacă ţi-a plăcut acest articol, atunci îţi recomand şi Graniţe conceptuale în mişcare. În acest articol, explic cum se poate ajunge ca într-un secol sau mai puţin, negrul să devină alb şi invers.

Recenzie de carte de Ştefan Alexandrescu. Copyright (C) Ştefan Alexandrescu, iulie 2015

Lectură duhovnicească – 103 volume în ordine alfabetică…

Listă alcătuită de Radu Iacoboaie. Preluată de aici.

 103 VOLUME DE PRIMĂ IMPORTANȚĂ, pe care ar fi bine să le copiați pentru orice eventualitate pe discuri sau stick-uri: 

BIBLIA

FILOCALIILE

1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească

1984 – George Orwell

Acțiunea catolicismului în România interbelică

Agapit Popovici – Ecumenismul încotro

Antonie Plămădeală – Rugul Aprins

Apocalipsa 13 – Iulian Vlad

Arhim_Iustin_popovici_- BO_și_ecumenism

Arsenie_Boca_- Tinerii,__familia_și_copiii_născuți_în_lanțuri

Asasinarea Papei Ioan Paul I

 

Biserica ortodoxă și ecumenismul – Justin Popovici

Calauză în credința ortodoxă – Ilie Cleopa

Cararea Împărăției – Arsenie Boca

Cauza revoluției în epoca modernă – Serafim Rose

Cele mai frumoase rugăciuni ale ortodoxiei

Cele nouă porunci bisericești

Cicerone Ionițoiu – Genocidul din România

Cicerone Ionițoiu – Martiri și mărturisitori ai Bisericii din România

Cicerone Ionițoiu – Rezistența anticomunistă

Conon Monahul – Ecumenismul în întrebari și răspunsuri, pe înțelesul tuturor

Conon Romanul – Păcatele Ecumenismului

Creationismul stiintific – Ioan Străinescu

Creștinismul și religiile păgâne – Ermoghen Adam

Cristian Șerban – INTERNETUL. Tinerii în fața provocarii-2

Cum a fost impus calendarul îndreptat (Influența francmasoneriei)

Dan Badulescu – Biserica și francmasoneria

Dărâmarea idolilor – Danion Vasile

De ce caută omul… – Adrian Făgețeanu; Mihail Stanciu

Despre Antihrist

Despre ecumenism

Despre înselare – Ignatie Briancianinov

Despre reîncarnare și invazia extraterestră

Despre Yoga

Dictionar_de_proverbe

Din Temnite Spre Sinaxare

Dorotei Melinte – Feriți-vă de vicleana pecetluire 1

Dorotei Melinte – Feriți-vă de vicleana pecetluire 2

Dumitru Staniloae – De ce suntem ortodocsi

Eminescu – Drama sacrificării – Theodor Codreanu

Epifanie_Teodoropulos_- Cele_două_extreme_Ecumenismul_și_Stilismul

Evanghelia versus Iuda – Danion Vasile

Fortareața Gherla – Dumitru Bordeianu

Gheorghe Andreica – Mărturii din iadul temnițelor comuniste

Gheorghe Ioan Savin – Apărarea credinței. Tratat de apologetică

Hristodul Aghioritul – Despre noile buletine (partea II)

Identificarea numărului 666 în codul de bare

Ilarion Felea – Ereticii și rătăcirile lor doctrinare

Imbrescu Ilie – Biserica și Legionarii

Imparatia raului NEW AGE – Dan Bădulescu

Între iubire și păcat – Danion Vasile

Ioan Ianolide – Întoarcerea la Hristos

Ioan Vladuca – Elemente de Apologetică Ortodoxă

Ioan_Broju_1890_- Primatul_Papal_și_Infaibilitatea_Papei

Isihasm, Kabbala, Yoga

Istoria Bisericească Universală – 313-1054

Istoria Bisericească universală

Istoria BOR

La apusul libertății

MĂNĂSTIRILE SFÂNTULUI MUNTE ATHOS

Maria Ioan Antonopol – Nu vă lepădați de Hristos, nu vă însemnați cu 666

mărtiri si mărturisitori

Martirie Paduraru – Despre Antihrist și lucrarea sa în lume

Maurice Pinay – Complotul împotriva Bisericii (rezumat)

mlaștina disperării

Muntele mărturisitor

Nae_Ionescu – Chestiunea evreiască

Neofit Cavsocalvitiu – Înfruntarea jidovilor

Nicodim Aghioritul – Cele mai frumoase rugăciuni ale Ortodoxiei

Nicodim Aghioritul – Războiul nevăzut

Noile buletine antihristice 666 – Kalinikos

Noile erezii si secte

Noul catehism catolic împotriva credinței Sfinților Părinți

Nu vă lepădați de Hristos…

O noapte în pustie

Omiliile despre pocăință – Sfântul Ioan Gura de Aur

Ortodoxia și Ecumenismul

Ortodoxia și eroarea evoluționistă – Ioan Vlăducă; Firmilian Gherasim

Ortodoxia și religia viitorului – Serafim Rose

Pahomie cel Mare – Regulile monahale

Paisie_Aghioritul_- Cu_durere_si_dragoste_pentru_omul_contemporan

Papalitatea eretică

papalitatea schismatică

Parintele Cleopa – Cum înșeală diavolul pe om

Patericul mirenilor

Patric Ranson – Prigonirea monahilor din muntele Athos

Petru_I_David_- Călauză_creștină_pentru_apărarea_dreptei_credințe_- Sectologie

Pidalion – Toate Sfintele Canoane

Pr Ioan Tesu – Telologia necazurilor

Pr Ioan Tesu – Virtutile creștine

Prohodul Domnului

Puterea credinței

Războiul nevăzut

Religiile lumii

Savatie Baștovoi – Micul Pateric

Sectologie

Sfântul Lavrentie de la Cernigov

Singur ortodoxia – Arsenie Papacioc

Sufletul după moarte – Păr. Serafim Rose

Tinerii și sexualitatea – Danion Vasile

Uniatismul din Transilvania

Valeriu Gafencu – Sfântul inchisorilor

Visarion Moldoveanu – Ecumenismul în întrebări și răspunsuri

Vladimir Guettee – Papalitatea eretică

Vladimir Guettee – Papalitatea schismatică

 

Cartea „Faţa nevăzută a homosexualităţii”, de Virgiliu Gheorghe şi Andrei Dîrlău. Recenzie de Ştefan Alexandrescu.

Editura „Christiana”, Bucureşti, 2015

ISBN 978-973-1913-72-8

280 pagini

fata-nevazuta-homosexualitatii

Bibliografia acestei lucrări are 34 de pagini, care cuprind peste 500 de titluri, mare parte din ele documentaţie ştiinţifică bazată pe cercetare. Peste 70 de intrări sunt listate din ultimii 10 ani (adică începând cu 2006), iar studii sunt citate încă din anii ’70, ceea ce înseamnă că lucrarea acoperă o plajă bibliografică amplă şi la curent cu ultimele constatări. Acestea sunt indicatori puternici cu privire la calitatea acesteia. Este foarte greu ca o lucrare atât de documentată să afirme idei convingătoare care să nu fie reale.

De fapt, încă de la „cuvântul editorului”, un fel de prefaţă semnată dr. Pavel Chirilă, argumentele încep să fie formulate cantitativ, într-o manieră care să atragă atenţia cititorului asupra efectelor şi consecinţelor pe care le are ansamblul de practici numite lesbianism, homosexualitate şi bisexualitate (LGB).

Iniţial, subiectul cărţii mi s-a părut nişat, şi numai curiozitatea mea de a explora volumele promovate de revista Familia Ortodoxă, precum şi aprecierea profesională pe care o am pentru ambii autori mi-a dat imboldul de a o cumpăra şi a o citi. De cum am luat-o în mână, mi-a fost greu să o las. Această lucrare temerară îmi pare cea mai impresionantă din cele semnate Virgiliu Gheorghe, deoarece mi-a deschis ochii cu privire la faptul că aria de interes faţă de aceste mişcări ar trebui de fapt să cuprindă pe toată lumea. Asta înseamnă că, da, şi ţie îţi va folosi să o cumperi şi să o citeşti. Chiar dacă nu cunoşti pe nimeni care practică asemenea comportamente deviante, chiar dacă crezi că ştii despre ce este vorba, chiar dacă îţi închipui că nu te afectează, este bine să afli cum LGB reprezintă un instrument extraordinar pentru distrugerea societăţii contemporane:

Practicanţii LGB sunt responsabili pentru transmiterea pe scară largă a unor boli cu transmisie sexuală (BTS): între 70 şi 78% dintre homosexuali raportează că au contractat o BTS (boli cu transmisie sexuală).

În comparaţie cu heterosexualii, practicanţii LGB:

 • au de aprox. 3.6 ori mai multe depresii unipolare şi/sau bipolare

 • trăiesc cu 34-35 de ani mai puţin

 • îşi doresc să moară de 4.4 ori mai mult, se găndesc cum să se sinucidă de 4.1 ori mai des şi au o rată de sinucidere de cel puţin 6.5 ori mai mare

 • sunt de 34 de ori mai predispuşi la crime în masă

 • sunt de 196 de ori mai predispuşi să comită crime în serie

 • când practică pedofilia, au de 7.5 ori mai multe victime în rândul copiilor

 • au o rată a îmbolnăvirilor de sifilis de cel puţin 40 de ori mai mare

 • prezintă o incidenţă de cel puţin 6 ori mai mare de hepatită B

 • au o probabilitate de 38.8 ori mai mare să dezvolte cancer anal

 • suferă de anxietate de aprox 2.5 ori mai des

 • suferă de un risc cu 590% mai mare de tulburări multiple

 • au de 10 ori mai puţine relaţii în cupluri durabile mai mult de 20 de ani

 • se declară de aprox. 16 ori mai infideli

 • au de cel puţin 43.8 ori mai multe şanse să fie bătuţi de partenerul de cuplu

Din practicanţii LGB:

 • aprox. 20 % din ei (după diferite cercetări) sunt sau au fost pedofili

 • aprox 31% dintre ei au fost spitalizaţi pentru o problemă de sănătate mentală

 • 34 % din ei au avut cel puţin o tentativă de sinucidere

 • 83 % din cei angajaţi într-o relaţie „stabilă” au avut mai mulţi parteneri în afara acestei relaţii în 12 luni

 • 43 % întreţin relaţii sexuale cu peste 500 de parteneri

 • 28 % întreţin relaţii sexuale cu peste 1000 de parteneri

 • cel puţin 29% sunt supuşi violenţei domestice

 • în 70% din situaţii, au supus la pericole copiii aflaţi în îngrijire

 • în Europa, sub 3% din ei aleg să se căsătorească

Acestea sunt doar date spilcuite din carte sau pe care le-am inferat pe baza graficelor şi a cifrelor prezentate. Cercetările citate sunt din toată lumea, inclusiv din ţările care au legiferat drepturile minorităţilor sexuale şi au la bază eşantioane şi metode de cercetare diferite. Autorii sunt citaţi corespunzător, în conformitate cu modul în care ar trebui să arate o lucrare ştiinţifică.

Pornind de la realităţile descrise chiar de către unii din practicanţii la nivel de vârf a LGB, cartea se dovedeşte a fi o lucrare care cultivă un sentiment real de compasiune faţă de oamenii care suferă de asemenea tulburări grave. Cercetările au scos în evidenţă cauzele şi factorii care favorizează dezvoltarea unor probleme psihice la aceste persoane. Scoaterea de sub incidenţa diagnosticării psihice a fost o decizie politică, nu ştiinţifică. Ulterior dezincriminării medicale, pacienţii care doreau în mod real să se trateze la psihiatri, psihoterapeuţi sau psihologi au fost refuzaţi. Astfel, considerarea tulburărilor şi practicilor LGB ca „normale” a fost cea mai gravă lovitură dată homosexualilor, lesbienelor şi bisexualilor. Totuşi, unii dintre ei au reuşit, cu ajutorul unor specialişti, să revină la normalitatea sexuală.

În realitate, efectele LGB sunt perverse şi când te gândeşti în primă instanţă, nu conştientizezi ramificaţiile:

 • parazitarea sistemului de asigurări de sănătate, ceea ce înseamnă că mai multe persoane cu BTS beneficiază de resurse în locul altor pacienţi

 • distrugerea monogamiei instituţionalizate

 • coruperea copiilor prin adoptarea şi abuzarea lor şi prin educaţia pro-LGB

 • creşterea controlului statului asupra educaţiei copiilor

 • hărţuirea de către practicanţii LGB a credincioşilor aparţinând unor diferite confesiuni

 • creşterea numărului de crime în masă şi crime în serie (68% din crimele comise în SUA pe o perioadă de 17 ani au fost comise de homosexuali)

 • multiplicarea astronomică a numărului victimelor pedofiliei

 • creşterea suportului pentru pedofilie la nivel guvernamental şi legal

 • abuzarea de anumite instituţii publice (de exemplu poliţie) pentru necesitatea de a interveni în violenţe comise între homosexuali şi lesbiene

Toate acestea sunt detaliate cu argumente extrase din cercetări şi situaţii reale.

Cercetările arată că homosexualii din ţările unde aceştia au primit cele mai ample drepturi suferă încă şi mai mult decât media şi decât în ţările unde drepturile acestora sunt relativ restrânse.

Cartea intră în detaliu spre a explica care sunt câteva din practicile LGB şi cum anume acestea îi îmbolnăvesc şi îi ucid pe homosexuali, lesbiene şi bisexuali: gonoreea, infecţiile intestinale, sifilisul, HPV, hepatitele, HIV, SIDA, cancerul anal, sindromul Kaposi, cancerul limfatic, abuzul de droguri şi alcool, boilile psihice sunt doar câteva din cele pe care cartea le cuprinde. Pentru întegul cuprins al cărţii, faceţi click aici.

Faţa nevăzută a homosexualităţii” demonstrează cum de fapt practicanţii LGB nu vor dreptul de a se căsători; dacă îl primesc, îl folosesc foarte rar; dacă îl folosesc, „căsnicia” lor nu durează mai mult de, în medie, 1.5 ani; dacă adoptează, copiii respectivi sunt cel mai des abuzaţi şi abandonaţi. Imaginea lor este portretizată în culori vii şi plăcute în mass-media şi mai cu seamă în filme. În cele din urmă, drepturile aşa-ziselor „minorităţi sexuale” sunt doar un cal troian prin care unele organizaţii urmăresc pe termen lung distrugerea conceptului de „familie”. Reprezintă un veritabil atac la democraţie, prin încercarea de a institui o dictatură a minorităţilor sexuale.

Cartea reprezintă o lectură imperativă pentru cei care doresc să înţeleagă cum funcţionează societatea contemporană, iar a face asta fără a fi conştient de pericolul reprezentat de lobby-ul pro-LGB reprezintă un pericol fundamental.

Informaţii despre homosexualitate, aici.

O carte similară, Bolile homosexualităţii, de Genoveva Tudor (apărută tot la editura Christiana în 2005), poate fi descărcată şi citită de aici.

Dacă ţi-a plăcut acest articol, atunci îţi recomand şi Graniţe conceptuale în mişcare. În acest articol, explic cum se poate ajunge ca într-un secol sau mai puţin, negrul să devină alb şi invers.

Recenzie de carte de Ştefan Alexandrescu. Copyright (C) Ştefan Alexandrescu, iulie 2015