Sfinţii Ştefan

Icoana Sfântului Ștefan
Icoana Sfântului Ștefan, întâiul mucenic al ortodoxiei (27 decembrie)

Numele de botez al unui creștin sau numele primit la intrarea în monahism este cel după care este recunoscut în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă un creștin devine sfânt, după ce moare și ajunge în rai, poate primi rugăciunile credincioșilor și poate fi cinstit, de obicei, în ziua morții sale, care devine un fel de zi de naștere pentru intrarea în rai. Motivele pentru care un creștin devine socootit sfât conform Bisericii sunt multe, iar procesul de examinare e unul îndelungat. În continuare, am prezentat în ordinea cronologică a calendarului bisericesc creștin ortodox când sunt sărbătoriți marea majoritate a sfinților cu nume de botez ”Ștefan” sau asemănător. Acest articol este o colecție de linkuri care invită la accesarea calendarului creștin ortodox online pentru a citi mai multe despre viețile lor. Cine dorește, poate să caute mai mult decât se găsește în sinaxarul online, care conține de obicei doar un rezumat. În unele cazuri, am menționat și eu în acest articol despre viețile unora dintre ei.

Octombrie

1. Sfintii si din nou aratatii Mucenici: Andrei, Stefan, Pavel si Petru. (21 octombrie)

2. Sfintii Nichifor si Stefan, care s-au savârsit fiind strujiti (25 octombrie)

3. Preacuviosul Parinte Stefan Savaitul (13 iulie şi 28 octombrie). Acest cuvios din tânara vârsta dorind, s-a facut monah, în anii 790; si venind în Lavra marelui Sava si primindu-se de catre sfintii parinti ce locuiau în Lavra, s-a învatat de catre aceia frica lui Dumnezeu si toata alta fapta foarte buna si regula pustniceasca. Deci a ramas neîmpartasit de dulceturile lumii fericitul acesta, caci s-a facut monah foarte de tânar. Iar dupa ce a sporit cu vârsta cea dupa Dumnezeu si a stralucit cu ascultarea si linistea, atunci s-a învrednicit si de darul arhieriei. Si nu numai acesta,ci si har facator de minuni a luat de la Dumnezeu, dupa ce mai întâi a omorât patimile sufletului si ale trupului, cu înfrânarea, cu osteneala sihastriei si cu dumnezeiasca cugetare. A vindecat pe o fecioara îndracita prin rugaciunea sa si sanatoasa a dat-o tatalui ei; îmblânzea fiarele cele salbatice si cerbilor celor ce veneau la el, le da hrana cu mâinile sale. O data lovind cuviosul pamântul cu toiagul sau, a scos apa de a adapat pe ucenicul sau si alte semne si minuni a facut. A stralucit în sfârsit pretutindenea ca un soare, cu nevointa si cu minunile si pilda de virtute facându-se ucenicilor sai, cu pace s-a rugat catre Domnul.

4. Sfintii Mucenici: Stefan, Varnava, Trofim, Dorimedont, Cosma. Damian, Sava, Vas, Avramie si cei împreuna cu dânsii. (31 octombrie)

  

Noiembrie

 

5. Sfânta Muceniţă Stefanida (11 noiembrie)

Aceasta era soţie a unui ostas si credea în Hristos din început de la strămosii săi, însă, murindu-i bărbatul, a rămas văduvă. Văzând ea pe Sfântul Victor că pătimea mai presus de puterile omenesti, îl fericea pe el si pentru bărbăţia sa si pentru cununile ce avea să ia de la Dumnezeu. Pentru aceasta a fost adusă si ea la guvernator; si fiindcă a mărturisit în priveliste pe Hristos Dumnezeu mai înainte de veci, i-au legat mâinile ei de doi copaci de finic care fuseseră îndoiţi. Iar în urma dându-le drumul si întorcându-se cu repejune la starea lor cea dintâi, au spintecat pe sfânta în două bucăţi. Si asa fericita si-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu.

6. Pomenirea nevoinţei Sfinţilor Mucenici Marcu, Stefan si a altui Marcu (22 noiembrie). Acestia erau pe vremea împăratului Diocleţian si a mai-marelui Magnus, din cetatea Antiohiei Pisidiei. Deci fiind prinsi, si pe Hristos în priveliste mărturisind si multe chinuri suferind si nevrând a se lepăda de Hristos, li s-au tăiat capetele.

7. Sf. mucenic Ştefan cel Nou (28 noiembrie)

Tot în aceeaşi zi, Pomenirea Sfintei Ana, care s-a săvârsit fiind bătută că a jelit pe Sfântul Stefan. Tot în această zi, Pomenirea Sfinţilor Mucenici, care au mărturisit împreună cu Sfântul Ştefan pentru sfintele icoane.

Mulţi din ostasii împăratului Constantin Copronim, ortodocsi fiind, s-au lepădat de lume si s-au făcut monahi. Pe acestia pedepsindu-i nelegiuitul împărat, i-a scos din viaţa aceasta. Căci pe unul dintre ei, Vasilie cu numele, mai întâi l-a orbit, apoi în urmă neplecându-se a se lepăda de închinarea la sfintele icoane, l-a lovit cu călcâiul în pântece si i-a vărsat măruntaiele si asa s-a săvârsit. Altul fiind închis la Soseniu si tăindu-i-se nasul, a fost surghiunit la Chersona. Si vrând a-l omorî a fugit în Hazaria, întru care si episcop făcându-se mai pe urmă s-a săvârsit. Iar altul, Ștefan cu numele, fiind surghiunit la Sugdaia si multora fiind de folos, a aflat sfârsitul vieţii. Asemenea si doi Grigorie împreună cu mulţi alţii fiind surghiuniţi, au adormit în Domnul. Dar si Ioan cel din Legatari fiind surghiunit la Dafnusia si de multe ori din porunca împăratului fiind bătut si-a dat duhul.

Povestea vieţii sale: Sf. mucenic Ştefan cel Nou / The Monk Martyr, Saint Stephen the New [en] [link valid de la 28.11.2021]

  

Decembrie

 

8. Cuviosul Părinte nostru Stefan cel strălucit, care a trăit în biserica Sfântului Antipa. (9 decembrie). Povestea vieţii sale aici.

9. Pomenirea Cuviosului si pururea pomenitului mărturisitor Dunale, care si-a schimbat numele în Stefan. (17 decembrie)

Cuviosul si pururea pomenitul Dunale era stăpânul unei insule, numită de unii Nivertis, iar de alţii Veroi, alături de Gadira, înconjurată de apele oceanului. Era foarte bogat. Fiind crescut însă în curatele învăţături crestinesti, trăia mai mult cu Dumnezeu decât cu oamenii. De aceea, socotind totul în lume lucruri de nimic a lăsat pe fiii lui stăpâni pe insula si pe bogăţia lui, s-a dus la Roma si a îmbrăcat haina călugărească. Apoi s-a dus în vestita cetate Constantinopol. Acolo a stat de vorbă cu împăraţii Porfirogeneţi, Constantin si Roman. Împăraţii l-au trimis la Ierusalim, căci aceasta le ceruse fericitul.

Ajuns la Ierusalim si-a împlinit dorinţa; a fost îmbrăcat cu marea schimă de Hristodul, patriarhul de atunci al Ierusalimului si s-a numit Stefan. A suferit multe ocări si bătăi de la nelegiuiţii saracini, pentru că nu îsi rădea barba. S-a dus înapoi în Egipt, unde a fost prins si băgat la închisoare cu cei doi preoţi care-l însoţeau. Sase luni a îndurat foamea, setea si alte chinuri. După aceste luni a fost trimis iar la Amira, stăpânul Egiptului. Din porunca lui, a fost legat pururea pomenitul cu lanţuri si silit să se lepede de Hristos. S-a împotrivit cu tărie. Si pentru că n-a fost biruit, ci dimpotrivă mărturisea cu îndrăzneală pe Domnul nostru Iisus Hristos, a fost supus la multe si nenumărate chinuri. De pe urma lor s-a îmbolnăvit si de boală a părăsit viaţa aceasta de aici, vestindu-i-se mai dinainte, de la Dumnezeu, săvârsirea sa.

10. Sfântul Ştefan, întâiul mucenic al creştinătăţii (27 decembrie) Pomenirea aflarii moastelor
Sfântului întâiului Mucenic si arhidiacon Stefan se face pe 15 septembrie Pomenirea aducerii moastelor Sfântului întâiului Mucenic si Arhidiacon Stefan se face pe 2 august Pomenit şi la soborul Sfinţilor, Slăviţilor si întru tot lăudaţilor Apostoli celor doisprezece – se pomenesc şi întâii diaconi (30 iunie)

  

Ianuarie

11. Sf. Stefan cel din Plachidiane, a sfântului Teodor si a arhimandritului Agapie. (11 ianuarie)

12. Cuviosului părinte Stefan, care a făcut mănăstirea Hinolacul. (14 ianuarie)

Acest sfânt Stefan era din părţile Răsăritului, de bun neam. Din tinereţe a râvnit după viaţa sihăstrească, umblând prin mănăstirile de la Iordan si din pustiu: a sfântului Eftimie, a sfântului Sava si a sfântului Teodosie. Iar după ce a cunoscut bine felul de trăi al fiecăruia, a venit la Constantinopol pe vremea împăratului Leon Isaurul si a fost primit pe lângă patriarhul Gherman, pe lângă care, rămânând câtva vreme, a învăţat multe lucruri bune de la acesta, care l-a luat pe lângă sine, ajungând apoi bun sfetnic al patriarhului. Întemeind apoi mănăstirea Hinolacul si vieţuind în ea, s-au adunat acolo mulţime de călugări care erau bine povăţuiţi si adusi la măsura vârstei plinirii lui Hristos. Deci, binevieţuind, i s-a descoperit de sus timpul când sufletul lui avea să zboare de la cele de jos la locasurile dumnezeiesti.

 

Februarie

13. Sf. mucenici Nichifor si Stefan, care prin sabie s-au săvârsit. (8 februarie)

14. Preacuviosul Stefan, cel ce a întemeiat gherocomia Armatiului, adică bolniţa de bătrâni, care în pace s-a săvârsit (27 februarie)

Sfântul Stefan, un fost curtean sub împăratul Mauricius (582-602), si-a părăsit serviciul si a înfiinţat un azil de bătrâni în Armatia (Constantinopol), dedicându-se în întregime ajutorării străinilor pe care îi primea în azil. S-a săvârsit în pace în anul 614.

 

Martie

15. Sfântul părinte Ştefan Mărturisitorul, egumen la mănăstirea Triglia în Bitinia, care pentru dreapta credinţă în surghiun s-a săvârşit (pomenit la 26, 28 şi 31 martie)

Preacuviosul părintele nostru Stefan a trăit în timpul împăratului urâtor de icoane Leon Armeanul (813-820), îmbrăţisând încă din fragedă tinereţe viaţa pustnicească. Sfântul si-a dedicat viaţa lui Dumnezeu încă de când era copil si a fost tuns călugăr devreme.

Pentru trăirea lui îmbunătăţită, la rugămintea stăruitoare si la îndemnul monahilor a ajuns igumen al mănăstirii Triglia si desăvârsind pe mulţi în trăirea pustnicească, mai târziu, când nelegiuitul Leon a pornit prigoană împotriva celor ce cinsteau sfintele si cinstitele icoane, fiind chemat si el, a fost silit să se lepede de închinarea la sfintele si cinstitele icoane si să iscălească hotărârea de înlăturare a icoanelor. Când prigoana împotriva sfintelor icoanelor a reînceput, sfântul egumen a fost chemat la interogatoriu, încercând să-l forţeze să semneze un act prin care ar renunţa la cinstirea sfintelor icoane. Sf. Stefan era foarte hotărât să nu trădeze Ortodoxia, acuzându-l cu curaj pe împărat de necredinţă. Sfântul a fost supus unor torturi inimaginabile după care l-au închis în închisoare în anul 815. Slăbit si bolnav, Sfântul Stefan Mărturisitorul a murit după scurt timp în închisoare.

Pentru că nu s-a lăsat înduplecat, ci dimpotrivă a numit nelegiuiţi pe cei ce căutau să-l silească la acestea, după ce a fost pedepsit în tot chipul, după ce a fost ţinut prin închisori si chinuit cu surghiunul, s-a mutat la Domnul, pentru Care a suferit aceste multe pătimiri.

 

Aprilie

16. Mitropolitul Ardealului, Simeon Ştefan Sava din neamul Brancovici (24 aprilie) (povestea vieţii lui aici)

 

Mai

17. Stefan, patriarh intre cei sfinti, care i-a urmat la tronul Patriarhiei Constantinopolului Preacuviosului Parintelui nostru Ignatie (pomenit pe 23 octombrie), Patriarhul Constantinopolului. Stefan a fost fiul imparatului Vasilie. El a fost patriarh al Constantinopolului intre 886-893. Este pomenit la 18 mai.

18. Sf. mucenici Meletie Stratilatul si a celor împreună cu dânsul: Ioan, Stefan, Serapion Egipteanul si Calinic vrăjitorul (magul); si a celor doisprezece comiţi si tribuni, si a celor trei femei: Marchiana, Paladia si Sosona si a celor doi prunci: Chiriac si Hristina, si a tuturor celor unsprezece mii două sute si opt, care împreună cu dânsii au mărturisit.(24 mai)

 

Iunie

19. Preacuviosul Stefan, care cu pace s-a săvârsit. (7 iunie)

20. Sfântul Apostol Stefana, care cu pace s-a săvârsit (15 iunie)

10. Sfântul Ştefan, întâiul mucenic al creştinătăţii (27 decembrie) Pomenirea aflarii moastelor
Sfântului întâiului Mucenic si arhidiacon Stefan se face pe 15 septembrie Pomenirea aducerii moastelor Sfântului întâiului Mucenic si Arhidiacon Stefan se face pe 2 august Pomenit şi la soborul Sfinţilor, Slăviţilor si întru tot lăudaţilor Apostoli celor doisprezece – se pomenesc şi întâii diaconi (30 iunie)

 

Iulie

21. Sf Ştefan cel Mare (2 iulie) articole: aici și aceste articole scrise de mine:

Corectitudinea politică / Political Correctness [en] [link valid de la 2.7.2021]

Sfantul Stefan cel Mare sau De ce Europa are o harta atat de diversificata / Saint Stephen the Great or Why Europe Has Such a Diverse Map

Chișinău / Chişinău

 

3. Preacuviosul Parinte Stefan Savaitul (13 iulie şi 28 octombrie)

Acest cuvios din tânara vârsta dorind, s-a facut monah, în anii 790; si venind în Lavra marelui Sava si primindu-se de catre sfintii parinti ce locuiau în Lavra, s-a învatat de catre aceia frica lui Dumnezeu si toata alta fapta foarte buna si regula pustniceasca. Deci a ramas neîmpartasit de dulceturile lumii fericitul acesta, caci s-a facut monah foarte de tânar. Iar dupa ce a sporit cu vârsta cea dupa Dumnezeu si a stralucit cu ascultarea si linistea, atunci s-a învrednicit si de darul arhieriei. Si nu numai acesta,ci si har facator de minuni a luat de la Dumnezeu, dupa ce mai întâi a omorât patimile sufletului si ale trupului, cu înfrânarea, cu osteneala sihastriei si cu dumnezeiasca cugetare. A vindecat pe o fecioara îndracita prin rugaciunea sa si sanatoasa a dat-o tatalui ei; îmblânzea fiarele cele salbatice si cerbilor celor ce veneau la el, le da hrana cu mâinile sale. O data lovind cuviosul pamântul cu toiagul sau, a scos apa de a adapat pe ucenicul sau si alte semne si minuni a facut. A stralucit în sfârsit pretutindenea ca un soare, cu nevointa si cu minunile si pilda de virtute facându-se ucenicilor sai, cu pace s-a rugat catre Domnul.

22. Cel întru sfinti Parintelui nostru Stefan cel din Amasia, arhiepiscopul Constantinopolului (18 iulie) (a fost arhiepiscop al Constantinopolului între 925-928)

 

August

23. Sfântul Stefan I, Papă al Romei între 253-257.(3 august)

Acest sfânt a trait pe vremea ipatilor Valerian si Galiin, în cetatea Romei. Si fiind ascuns din pricina prigoanei ce bântuia atunci, învata pe cei ce mergeau la dânsul credinta în Hristos si-i boteza, facând pe multi preoti si diaconi si citeti. Dintre acestia unii, fiind prinsi si marturisind slobod pe Hristos, au luat cununa muceniciei. Pentru acestea Fericitul Stefan s-a vadit pe sine, si fiind adus la capistea lui Aris, a clatinat-o cu rugaciunea sa si o parte din ea a cazut. Atunci fugind ostasii, el a mers la mormântul Mucenitei Lucia, si acolo savârsea jertfa cea fara de sânge. Acolo i s-a taiat capul de catre ostasii ce-l cautau.

24. Preacuvioşii Serghie si Stefan, care cu pace s-au savârsit (12 august)

25. Constantin, Stefan, Radu, Matei si sfetnicul Ianache, care au patimit pentru Hristos la anul 1714 (16 august)

 

 

Material realizat și publicat de Marcus Victor Grant

Te invit să-ţi împărtăşeşti gândurile în legătură cu acest conţinut!

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.