7 apeluri către români, de Radu Iacoboaie

 

Îndemn de mărturisire ortodoxă

Noi, ortodocşii, trebuie să ne întărim astăzi în credinţa noastră cât mai mult şi să ne păstrăm intactă luciditatea şi vigilenţa, pentru că s-au înmulţit peste tot “proorocii mincinoşi”, despre care ne vorbeşte chiar Cartea Apocalipsei, revelată Sfântului Ioan Evanghelistul, unde sunt numiţi lupi îmbrăcaţi în piei de oaie. Confuzia care se face între adevăr şi minciună este din ce în ce mai mare.

Dacă luăm aminte la îndemnurile părintelui Justin Pârvu şi altor părinţi ortodocşi de pretutindeni, fiecare creştin adevărat are astăzi datoria aceasta sfântă a mărturisirii, pentru a se mântui. Luaţi aminte, fraţi ortodocşi şi la îndemnurile sfinţilor părinţi ai ortodoxiei şi mai ales la Biblia sau Sfînta Scriptură:

Evanghelia după Matei, cap.10, versetele 28 şi 39: ,,Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeţi-vă mai curînd de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena. (…) Cine ţine la sufletul lui îl va pierde, iar cine-şi pierde sufletul lui pentru Mine îl va găsi.

Evanghelia după Luca, cap.12, 8-10: ,,Şi zic vouă: Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, şi Fiul Omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Oricui va spune vrun cuvînt împotriva Fiului Omului, i se va ierta; dar celui ceva huli împotriva Duhului Sfînt, nu i se va ierta.

Sfântul Cuvios Teodosie de la Pecerska (+1073): “Dacã cineva îţi spune: “Credinţa noastrã şi a voastrã este de la Dumnezeu”, atunci, fiule, rãspunde-i aşa: “Fãţarnicule! Cum pot fi amândouã de la Dumnezeu? Nu ştii ce spune Scriptura: Este un singur Domn, o singurã Credinţã, un singur Botez. (Efeseni 4,5) Aşadar, fiule, fereşte-te de aceştia şi întotdeauna apãrã-ţi credinţa ta! Nu te înfrãţi cu ei, ci fugi de ei şi întãreşte-te în credinţa ta prin fapte bune! … Fiule, chiar dacã va trebui sã mori pentru credinţa ta sfântã, du-te cu îndrãznealã la moarte! Aşa au murit şi sfinţii pentru Credinţã, iar acum vieţuiesc întru Hristos.

Sfântul Maxim Mãrturisitorul (+662): “A tãinui cuvântul adevãrului înseamnã a te lepãda de el. Bine este sã trãim în pace cu toţi, dar numai cu aceia care cugetã aceleaşi despre buna credinţã ortodoxã. Şi este mai bine sã ne rãzboim, atunci când pacea lucreazã conglãsuirea cãtre rãu”.

Sfântul Teodor Studitul (+826): “Atunci când Credinţa e primejduitã, porunca Domnului este de a nu pãstra tãcere. Dacã e vorba de Credinţã, nimeni nu are dreptul sã zicã: “Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cârmuitor? Nici acesta nu doreşte sã aibã vreun amestec. Sau un sãrac care de-abia îşi câstigã existenţa? Nu am nici cãdere, nici vreun interes în chestiunea asta.” Dacã voi veţi tãcea şi veti rãmâne nepãsãtori, atunci pietrele vor striga, iar tu rãmâi tãcut şi dezinteresat?”…

Îndemn pentru românii ortodocşi

Citatele de mai sus sunt doar câteva dintre multele altele pe această temă a implicării noastre în societate (în viaţa cetăţii). Apatia omului contemporan în acest sens nu este caracteristică însă creştinismului. Viaţa este o luptă pentru orice creştin, un urcuş personal al Golgotei. Şi CREŞTINUL ADEVĂRAT ese cel care nu depune armele prin frică, descurajare şi delăsare. FRICA este, aşa cum au precizat unii monahi, preoţi şi scriitori, unul din cei mai mari inamici ai sufletului omenesc pentru că ea vine de la diavol. Dumnezeu nu iubeşte pe oamenii fricoşi. Primii pe care îi leapădă Hristos sunt tocmai fricoşii. Scris este că Împărăţia cerurilor se obţine prin multă trudă şi luptă. Constatăm aceste lucruri, lecturând mai multe pasaje chiar din Sfânta Scriptură. Iar frica nu poate fi alungată decât prin RUGĂCIUNE.

INDIFERENŢA (NEPĂSAREA) faţă de semeni şi problemele cu care se confruntă fraţii noştri ortodocşi şi ortodoxia în general, este de fapt o formă a deznădejdii prin care alungăm de la noi Duhul Sfânt. Dimpotrivă, ar trebui să avem mai multă dragoste faţă de aproapele nostru, dovedind astfel că Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu.

DELĂSAREA este în principal acea stare de lâncezeală şi de nelucrare a faptelor bune, o stare de apatie generală denumită în teologie acedie sau akedie. Chiar şi monahii, în special la mijlocul zilei, sunt atacaţi de acest tip de ispite subtile.

Fiecare om a fost creat după chipul Lui Dumnezeu şi întru asemănarea Lui. De aceea, chiar şi pe cei care ne fac nouă rău, avem totuşi porunca sau datoria creştină să-i iubim şi pe ei, şi să-i întoarcem cu blândeţe către Adevăr, către bunul Dumnezeu, Care este iertător şi nu voieşte moartea păcătosului. Doar pe eretici (căzuţi în erezii, denaturări ale învăţăturilor lui Hristos şi adevărului revelat sfinţilor apostoli) şi pe cei posedaţi (masoni, vrăjmaşi ai lui Dumnezeu etc.) nu putem să-i iubim. Ne putem ruga doar pentru descoperirea către ei a dreptei credinţe sau întoarcerea lor în Biserica Ortodoxă dreptmăritoare.

Fraţi ortodocşi, în aceste vremuri de cumpănă, când libertatea şi credinţa noastră sfântă ne sunt tot mai ameninţate (pe căi oculte după cum ştim, dar nu numai), când ne mai bucurăm de libertate (libertatea de expresie/exprimare în public, dreptul la mitinguri şi demonstraţii etc.) poate doar până în 2014 (aşa cum a profeţit marele duhovnic al românilor Părintele Iustin Pârvu, vorbind despre urgia ce va veni; credem că este vorba aici şi de introducerea din 2014 a actelor biometrice: carduri naţionale de asigurat de sănătate, cărţi de identitate, cărţi electronice de identitate), când adversarii Noii Ordini Mondiale şi masoneriei din mass media în special, vor fi reduşi la tăcere sau suprimaţi într-un fel sau altul, iar ortodocşii vor fi cu toţii prigoniţi sub diferite forme (urmăriţi, discriminaţi şi discreditaţi), se impune să fim uniţi între noi şi să mărturisim cu putere Adevărul (Care este Hristos, Mântuitorul şi lumina lumii).

Avem datoria creştină să mărturisim adevărul. Ar trebui să fim cu toţii profund recunoscători tuturor deţinuţilor politici (mulţi dintre ei fiind legionari), care şi-au sacrificat tinereţea şi viaţa în temniţele comuniste pentru apărarea credinţei ortodoxe şi adevărului, pentru demnitatea şi libertatea poporului român. Deşi nu au fost încă canonizaţi, ei sunt şi vor rămâne pentru eternitate mucenici şi martiri ai neamului românesc. Jertfa lor bineplăcută lui Dumnezeu nu a fost nicidecum zadarnică şi va rodi mereu în conştiinţa românilor până la sfârşitul veacurilor.

Pentru mine, părintele Iustin Pârvu de pildă, a fost nu numai un mare duhovnic şi povăţuitor, ci şi un model de vieţuire creştină. Curajul său ne-a întărit pe mulţi dintre noi şi ne-a dat putere să mergem mai departe. Părintele Iustin s-a împotrivit cu adevărat duhului lumesc şi planurilor diabolice urzite în întuneric de forţele ostile ortodoxiei. Putem spune că a fost un apărător al ortodoxiei, asemenea marilor sfinţi de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea din anul 325 (Sf. Nicolae, Sf. Spiridon şi alţii). Un mare iubitor de oameni şi al neamului românesc. A pătimit multe în viaţa sa şi totuşi a lăsat în urmă realizări spirituale şi materiale impresionante. Dumnezeu să-l primească în ceata sfinţilor Săi. Iar noi, românii, să-l cinstim aşa cum se cuvine (cu evlavie), să nu-l dăm uitării niciodată…

Naţiunea română sub atac

Am realizat volumul de antologii de texte şi comentarii intitulat 7 apeluri către români (2013), publicat la Piteşti, pe care vă invit să îl citiţi online gratuit aici (format PDF). Această antologie cuprinde 7 apeluri către toţi românii şi dezvăluirea unora dintre atacurile cele mai recente la adresa ortodoxiei. Volumul se doreşte a fi un îndemn mai ferm de trăire autentică a credinţei (prin rugăciune adevărată, aprinsă şi mărturisirea Adevărului), în contextul unor vremuri tot mai tulburi, în care valorile creştine sunt nu doar ameninţate, ci înlocuite tot mai mult cu nonvalorile materialismului şi culturii de consum. Desigur, ar putea fi identificate şi alte probleme grave pentru societatea românească, pentru care ar trebui lansate semnale de alarmă.

De pildă, problema regionalizării care a fost conceput ca proiect susţinut de Uniunea Europeană. Astfel, Administraţiile Financiare, Garda Financiară, Poliţia, Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, Inspectoratul Regional pentru Construcţii, ANAF şi alte instituţii, care există la nivel de judeţ, vor fi mutate (centralizate) în centrul regiunii respective. În consecinţă, cetăţenii vor trebui să se deplaseze pe distanţe mult mai mari pentru a-şi rezolva unele probleme sau a sesiza organele competente. De fapt, asistăm la o împiedicare şi descurajare a românilor într-un mod perfid şi discret. Dar scopul principal care se urmăreşte este controlul Uniunii Europene asupra fiecărei regiuni, printr-un guvernator. [Nota editorului: Vă recomand să citiţi şi articolul Regionalizarea Romaniei, sub masca regionalismului si a democratiei? (Economia Online nr. 20, 30/12/2014, în categoriile Analize şi Internaţional) ]

Aflăm că, cea mai mare trădare o reprezintă integrarea noastră în NATO şi UE, prin cedarea suveranităţii naţionale (prin semnarea Tratatului de la Lisabona) de către clica KGB-istului Ion Iliescu iar toţi trădătorii de neam sunt până la urmă executaţi (vezi Nicolae Ceauşescu, Patriarhii Miron Cristea şi Teoctist…).

Aflăm că singur Mitropolitul Bartolomeu Anania a spălat onoarea Bisericii Ortodoxe Române, prin faptul că a convocat Un Sinod local, în care au condamnat aceste cipuri de urmărire a omului. Iar vrednici de pomenire sunt şi fostul Patriarh al Greciei Hristoudoulos (când sute de mii de greci au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva actelor biometrice şi cipurilor) şi actualul Mitropolit Serafim al Pireului (care a cerut legi împotriva masoneriei, care a fost dată anatemei de cel puţin 9 ori până acum).

Spunând că ,,libertatea este întotdeauna libertatea celui care-gândeşte-diferit”, oare nu înseamnă cu alte cuvinte a situa drepturile unor minoritari deasupra drepturilor majorităţii cetăţenilor? Aceasta este egalitate? Tirania minorităţii? Actualmente, multe fapte vin să întărească ideea unui lobby concertat la scară planetară. În România, homosexualii au trecut la atac conduşi de aşa-zisul ateu Remus Cernea (într-o vreme liderul Partidului Verde), recurgând la o intensă propagandă şi marşuri în Capitală. Au făcut presiuni pentru unele amendamente din proiectul revizuirii Constituţiei.Preşedintele Obama a susţinut recent în discursul din Germania o adevărată pledoarie în favoarea libertăţii şi dreptului homosexualilor (la “fericire”).

În acelaşi timp, la Bucureşti venea directorul C.I.A. (unii afirmă că ar fi adjunctul preşedintelui), pentru a insista asupra unei cenzurări a convorbirilor telefonice şi mesajelor de pe internet (chipurile, în “lupta împotriva terorii”), în condiţiile în care s-a tras deja un semnal de alarmă asupra cenzurării internetului liber de către oculta mondială. Şi sunt şi alte exemple la care ne-am putea referi.

Capcanele diabolice întinse omului contemporan, nu sunt chiar atât de uşor de identificat şi de combătut pentru că sunt curse abile. Redăm aici doar pe cele mai importante dintre ele: ocultismul (iniţierea în francmasonerie), comunismul, globalismul (procesul de globalizare treptată şi forţată), politicianismul, religia New Age şi ecumenismul, sectarismul, materialismul, evoluţionismul, consumerismul, formalismul în credinţă, practica avorturilor, planificarea familială (folosirea metodelor contraceptive şi abortive), pornografia, prostituţia, deviaţiile sexuale, drogurile, euthanasia, sinuciderea asistată, jocurile virtuale şi agresive pe calculator, cursurile de sexologie (începând din grădiniţă!), magia (ezoterismul, vrăjitoria), spiritismul, astrologia (credinţa în zodiacuri), chiromanţia sau ghicitul în palmă, ghicitul în cafea şi în cărţi, interpretarea viselor, deschiderea psaltirii, yoga, terapiile alternative cu bioenergie. Oricât de banală li s-ar părea unora afirmaţia, lumea contemporană este realmente grav bolnavă. Boala este una sufletească şi ea avansează rapid către cancer. Lumea de astăzi este infectată de VIRUSUL MATERIALISMULUI, microb care ne ucide lent sufletul şi trupul de care este legat, condamnându-l prin căutarea plăcerilor şi bunurilor pământeşti la osânda veşnică a muncilor şi durerilor Iadului. Iar singurul antidot al acestei maladii este ÎNTOARCEREA LA DUMNEZEU.

Materialismul satanic în esenţa lui, este aşadar cel care conduce această lume spre autodistrugere şi moarte spirituală. Omul materialist se sinucide lent şi devine un om mort sufleteşte, un om mortificat şi împietrit. El nu mai are sentimente. Are doar o voinţă mai puternică şi o raţiune proprie bolnavă. Nu întâmplător unii autori au pomenit de sintagma ,,morţii vii’’. Pentru că, deşi vii, oamenii materialişti sunt cu adevărat morţi în ceea ce priveşte spiritul. În timp ce creştinii sunt, dimpotrivă, asemenea lumânărilor care ard şi luminează, îndepărtând tot întunericul din jur, prin flacăra credinţei lor adevărate în Dumnezeu.

Iubiţi fraţi ortodocşi, militaţi până la capăt pentru mărturisirea Adevărului, Care este doar Hristos, după însăşi cuvintele Mântuitorului: ,,Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”. Cine are ochi să vadă să fie vigilent.

Hristos a înviat!

Articol scris de Radu Iacoboaie.

Material editat şi formatat de Ştefan Alexandrescu, pe baza cuvântului înainte al autorului, la volumul omonim.

Vă invităm să citiţi pe îndelete cartea lui Radu aici şi să daţi mai departe acest articol şi linkul la carte: https://discerne.files.wordpress.com/2014/04/7-apeluri-catre-romani.pdf

Copy-left

Copy, please!

5 gânduri despre „7 apeluri către români, de Radu Iacoboaie

Te invit să-ţi împărtăşeşti gândurile în legătură cu acest conţinut!

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.