„Eşti student la psihologie? Irelevant!”, susţine COPSI prin noile dispoziţii

O iniţiativă gravă

Am primit deunăzi de la prof. univ. dr. psih. Dragoş Iliescu, preşedintele APIO – Asociaţia de Psihologie Industrial-Organizaţională o ştire foarte proastă, care solicită maximă atenţie din partea profesioniştilor interesaţi de ariile psihologiei şi psihoterapiei în România.

Colegiul Psihologilor din România (COPSI sau CPR) este o autoritate profesională ale cărei atribuţii sunt stabilite prin Legea 213/2004.

„In data de 21 martie 2014, in cadrul sedintei Consiliului si Comitetului director al Colegiului Psihologilor din Romania s-au discutat mai multe proiecte care vizeaza standardele de calitate in serviciile psihologice, […] precum si introducerea unor criterii minimale pentru avizarea formarii profesionale complementare/cursurilor universitare de master, necesare pentru obtinerea treptelor de specializare psiholog practicant autonom si psiholog specialist.” (sursa).

În setul de măsuri propuse în cadrul COPSI, se urmăreşte modificarea standardelor minime necesare pentru ca cineva să practice profesia de psiholog în România. Mai exact, oricine urmează o şcoală complementară (organizată de diverşi furnizori în afara sistemului universitar formal) poate „arde etapele” pentru a deveni psiholog cu liberă practică în România. Adică dacă până acum se cerea ca orice psiholog să aibă minim 3 ani de licenţă şi 2 ani de master, în urma adoptării normelor propuse, această prevedere va fi eliminată. Rezultatul? Pe lângă degradarea statutului profesional al psihologului care deja există în România, orice neica-nimeni pe care îl duce capul (şi buzunarul) să finalizeze cu succes o asemenea „şcoală complementară” poate deveni psiholog cu acte în regulă!

Deci, toţi cei care aţi sacrificat ani din viaţă pentru a vă pregăti temeinic să deveniţi psihologi, nasol pentru voi! Curând, cei care încă nu au început v-o pot lua înainte!

Desigur, desigur, este strigător la cer. Dar ce e de făcut? .

1. În primul rând, este de menţionat că doar psihologii cu drept de liberă practică din COPSI pot să contribuie direct la procesul de consultare organizat de către CPR, prin urmarea instrucţiunilor de aici.

2. Chiar dacă nu eşti psiholog, poţi contribui astfel: dând mai departe/promovând conţinutul acestui articol, astfel ca acesta să ajungă la cât mai mulţi psihologi posibil!

Citez în continuare din materialele primite de la domnul profesor Iliescu, care a fost un model pentru mine si pe care il consider unul dintre expertii de top in ceea ce priveste psihologia in Romania. Materiale republicate cu permisiune. Îngroşările din text îmi aparţin.

Marcus Victor Grant

 

  

 

Pozitia presedintelui Asociatiei Psihologilor din Romania, prof.dr. Mircea Miclea fata de ultimele evolutii din CPR

Colegiul Psihologilor-inamicul public al psihologilor din România

Colegiul Psihologilor din România (CPR) pregăteşte în această perioadă o serie de norme care pot afecta grav profesia de psiholog în România.
Există deja o reacţie în acest sens din partea Consorţiului Universitaria, care arată, în esenţă, faptul că prin noile norme vor exista, la nivel de specialitate avansată (specialist şi principal), două tipuri de psihologi la acelaşi nivel de competenţă: (1) unii cu formare universitară (3 ani de licenţă + 2 ani de masterat), cu şansa de a fi recunoscuţi pe piaţa muncii la nivel internaţional (vezi normele European Federation of Psychologists’ Associations/ EFPA) şi (2) alţii cu formare mixtă (3 ani de licenţă + 2 ani de formare prin organizaţii private), fără a respecta standardele EFPA. Psihoterapia, ca domeniu interdisciplinar, este reglementată specific.
Alte două precizări şi clarificări fundamentale trebuie făcute în acest context.
Prima, că CPR elaborează şi îşi asumă, fără să aibă dreptul, reglementări asupra tuturor psihologilor şi formelor de exercitare a profesiei, deşi, prin Legea 213/2004 – Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania – CPR are competenţă doar asupra psihologilor cu drept de liberă practică, nu şi asupra celor care lucrează în sectorul privat, în regim salarial şi în sectorul public. Aceştia din urmă se supun reglementărilor legale din domeniile în care activează. Acest lucru trebuie clar înţeles.

 • Art. 6 din Legea 213/2004:

Exercitarea profesiei de psiholog se desfasoara:
a) in sectorul privat, in regim salarial, sau independent cu drept de libera practica, potrivit dispozitiilor prezentei legi si ale altor reglementari si acte normative in vigoare;
b) in sectorul public, in care psihologii au, dupa caz, statutul de functionar public, cadru didactic si alte functii, potrivit prevederilor legilor speciale si regulamentelor sau statutelor institutiei respective.”

 • Art. 23 din Legea 213/2004:

Colegiul Psihologilor din Romania, denumit in continuare Colegiu, este o organizatie profesionala, cu personalitate juridica, de drept privat, apolitica, autonoma si independenta, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii. Colegiul are rolul de a reprezenta si de a ocroti la nivel national si international interesele profesiei de psiholog cu drept de libera practica…. (3) Colegiul se constituie din totalitatea psihologilor cu drept de libera practica din Romania.”

Aşadar, prin titlu şi conţinut, legea se referă doar la acei psihologi care practică profesia în regim de liberă practică, nu la toţi psihologii. Ca atare, iniţiativa CPR este o ilegalitate gravă; ea aduce prejudicii majore prestigiului social al profesiei de psiholog şi calităţii actului psihologic.

A doua, că CPR încearcă, fără cadrul legal, să privatizeze profesia de psiholog, deşi prin Hotărârea de Guvern (HG) 788/2005 competenţele psihologilor se obţin prin programe universitate (licenţă, masterat sau doctorat) ŞI – NU SAU – prin programe de formare complementară. Aşadar, programele de formare complementară nu se pot substitui/echivala programelor universitare de master.

 • Art. 20 din HG 788/2005:

  Competentele psihologilor se obţin prin programe universitare la nivel de licenta, masterat sau doctorat şi prin programe de formare complementara organizate în condiţiile stabilite prin prezentele norme.”


În concluzie, atenţionăm CPR să-şi re-dimensioneze activităţile în limitele legalităţii, să ia măsuri în sprijinul comunităţii psihologilor, nu împotriva lor, iar psihologilor din ţară le recomandăm ferm să nu accepte astfel de practici medievale de subordonare, care sunt în afara cadrului legal şi care marchează negativ profesia.

Prof. univ. dr. Mircea Miclea, Universitatea Babeş-Bolyai.

Preşedintele Asociaţiei Psihologilor din România

 

  

Împotriva tendinței către mediocritate” – comunicat APIO

Conducerea Asociației de Psihologie Industrială și Organizațională (APIO) a urmărit cu mare interes dezbaterea care a început cu privire la inițiativa Colegiului Psihologilor din România (COPSI) de a renunța la obligativitatea absolvirii unui program academic la nivel de Master pentru ca un psiholog să poată fi certificat la nivelul de psiholog specialist de către COPSI.

În urma consultărilor în cadrul Comitetului Director al APIO, prezentăm următorul punct de vedere pentru a contribui la această dezbatere:

1. Conducerea APIO susține inițiativa Consorțiului Universitaria și punctele de vedere exprimate de acesta în cele două materiale pe care vă invităm să le citiţi aici şi aici și aderă la ideea că renunțarea la programele de Master pentru nivelul de psiholog specialist reprezintă o eroare. Pentru o trecere în revistă a altor argumente, conectate cu aceste puncte de vedere foarte pertinente, am prezentat aici și punctul de vedere al profesorului Mircea Miclea, președintele Asociației Psihologilor din România.

2. APIO este membru constituent al EAWOP, Asociația Europeană de Psihologie a Muncii și Organizațională și ca atare trebuie să remarce că inițiativa COPSI este contrară standardelor EAWOP și EFPA și evoluției naturale existente la nivel european, care impune perioade robuste de studiu academic.

3. Deși este evident că ar putea profita de pe urma inițiativei conducerii COPSI (dacă aceasta s-ar realiza), APIO refuză să intre în acest joc. Nici până acum APIO nu a încercat să ofere programe de formare complementară de lungă durată. Motivul, exprimat deseori public de membri ai conducerii APIO, este acela că formarea universitară din România, chiar dacă uneori deficitară sub unele aspecte, este caracterizată de un nivel de profesionalism și rigurozitate care nu poate fi atins decât cu mare dificultate de programele de formare complementară. În domeniul psihologiei muncii și organizaționale chiar și cele mai slabe programe academice sunt mai bune decât cea mai mare parte din formările complementare existente. Aceste formări private sunt completări binevenite, însă nu pot înlocui formarea de bază, academică a specialistului.

4. Ne exprimăm speranța că această dezbatere va deveni publică. În termenii unei bune guvernanțe, COPSI a decis să consulte psihologii cu privire la inițiativa sa, pe baza unui chestionar care poate fi downloadat de pe site-ul COPSI. Considerăm, însă, că acest chestionar este ambiguu și tendențios și nu va rezolva problema de fond, ci doar va oferi muniție pentru retorică: astfel de decizii nu se iau pe bază de populism. Sperăm ca forma și fondul acestui chestionar să fie îmbunătățite, pentru a servi în mod obiectiv interesului dezbaterii publice. În lipsa acestei acțiuni (improbabile, de altfel), sugerăm membrilor APIO să trateze cu prudență chestionarul în forma sa actuală.

5. Mesajul nostru către membrii APIO și către toți specialiștii la care ajunge acest mesaj este următorul: Când vă veți oferi opiniile – și vă îndemnăm să vă oferiți opiniile prin toate mijloacele pe care le aveți la dispoziție și care sunt de bună credință – vă rugăm să vă gândiți la sensul actului pe care îl veți face. Măsura noastră ca specialiști nu este dată de ușurința cu care accedem la o titulatură, ci de capacitatea și competența pe care ne-o formăm: aceasta ne caracterizează cu adevărat, pe când un titlu nemeritat ne decredibilizează și ne face vulnerabili.

Ni se spune că putem să fim slabi, nepregătiți și că tot ce trebuie să facem este să urmăm formări deseori obscure, unde vom obține o diplomă pe bani, fără a da un examen și fără a depune prea mult efort, după ce interacționăm (deseori, chiar dacă nu întotdeauna) cu personaje mai degrabă ambigue, care s-au oprit din citit în urmă cu 30 de ani. Ni se spune că întâlniri ocazionale și trecătoare cu știința sunt suficiente. Ni se spune că asta este spre binele nostru, căci a deveni un specialist redutabil ar trebui să fie atât de simplu. Când ni se spune așa ceva ar trebui să ne uităm cu atenție cine ne spune acest lucru – să nu ne jenăm să îi cântărim și să vedem dacă vrem să ne asemănăm cu ei.

Noi credem că nici un lucru valoros în viață nu a fost vreodată obținut fără efort, fără timp și fără multe alte resurse personale investite activ. A deveni un specialist redutabil presupune trudă iar parte din această trudă este legată de știință. Fiecare dintre noi are șansa să fie bine profesionalizat și asta ne oferă siguranță și competență în exercitarea profesiei noastre, nu titulatura. Noi credem că știința o găsești rar în afara universităților și, în ciuda lipsurilor pe care educația universitară o are de multe ori, cea mai mare parte din psihologii reputați ai României sunt de găsit în mediul universitar sau sunt în alte feluri conectați cu acest mediu. Și mai credem că dacă vom alege să ne înscriem pe drumul propus acum de COPSI vom fi mai vulnerabili și mai ușor controlabili de interese partizane: ne furăm dreptul la studiu și la rigoare, alegând demersul simplist care va conduce, insesisabil, dar inevitabil, la mediocritate.

Îi rugăm pe toți membrii APIO și pe toți specialiștii la care ajunge acest comunicat să îl disemineze și să își ofere opinia, indiferent dacă această opinie ține de linia urmată de conducerea APIO sau nu. Contactați-vă reprezentanții în COPSI și transmiteți-le opinia voastră; asigurați-vă că o vor reprezenta în votul din COPSI.

Semnează comunicatul Comitetul Director al APIO:

Dragoș Iliescu, Președinte

Zoltan Bogathy, Președinte de onoare

Delia Virga, Președinte 2015-2017

Andreea Butucescu, Secretar

Laurentiu Maricutoiu, Trezorier

Ticu Constantin, Membru

Eugen Dumbrava, Membru

Cristina Ionica, Membru

Stefan Lita, Membru

Lavinia Tanculescu, Membru

 

  

Note finale ale editorului (Marcus Victor Grant):

Vă invit să descărcaţi şi aceste materiale în format PDF, referite în comunicatul de presă şi să le citiţi cu atenţie în detaliu, întrucât am socotit mai potrivit să nu le includ în conţinutul articolului

POZIȚIA UNIVERSITĂȚILOR DIN CONSORȚIUL UNIVERSITARIA față de proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică discutat în ședința Consiliului Director al Colegiului (format PDF, 9 pg.)

Material semnat de:

Prof.dr. Ticu Constantin, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Prof.dr. Daniel David, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Prof.dr. Florin Alin Sava, Universitatea de Vest din Timișoara

Conf.dr. Dragoș Iliescu, SNSPA București

Conf.dr. Cătălin Nedelcea, Universitatea din București

Reacţia iniţiatorilor din consorţiul Universitaria faţă de comunicatul emis de Colegiul Psihologilor din România (CPR) privind „ingerinţe grave în autonomia şi atribuţiile CPR” (format PDF, 4 pagini)

Materialul este un răspuns la acest comunicat şi este semnat de:

Prof.dr. Ticu Constantin, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Prof.dr. Daniel David, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Prof.dr. Florin Alin Sava, Universitatea de Vest din Timișoara

Conf.dr. Eugen Avram, Universitatea din București

Conf.dr. Dragoș Iliescu, SNSPA București

Conf.dr. Cătălin Nedelcea, Universitatea din București

Copy-left 🙂

Vă rog să distribuiţi acest articol şi conţinutul lui, precum şi al documentelor referite prin link, prin toate mijloacele la îndemână: comunităţi virtuale, e-mail, social media, etc.

PS: În caz că totuşi COPSI va ignora demersul APIO, eu, Marcus Victor Grant am o propunere oficială pentru cum ar trebui să arate diploma eliberată de şcolile complementare, iar pentru simplificarea lucrurilor, aceasta ar fi versiunea de diplomă pentru şcolile complementare absolvite prin e-mail (probabil, următorul pas).

Publicat de Marcus Victor Grant

24 de gânduri despre „„Eşti student la psihologie? Irelevant!”, susţine COPSI prin noile dispoziţii

 1. Mediocritatea se capata si din prea multa scoala. Un criminal poate sa faca doua facultati dar tot criminal ramane. Un om modest care vede in celalalt un seaman se ridica deasupra mediocritatii si cu studii medii. In afara de educatie exista multe feluri de omenie ce nu se invata in scoala. Noi romanii ,,suntem” si ,,trebuie” sa fim mai ,,inteligenti” ca ceilalti. Poate de aceea ascundem faptul ca incarcarea programei scolare, o ,obligatie a ministerului educatiei, este o forma a violentei, care produce dezumanizare, traumatisme. Suntem in context. E anul 2014 si inca se perpetueaza. Dar ,,obiectivele” sunt altele. Aveti nevoie de fum.
  Scopul trambitat de dvs. legat de pastrarea violentei asupra acestui acestui neam, ce trebuie sa ramana dobitoc, pentru a fi dresat cat mai usor.
  Cati dintre dvs. sunteti divortati, cati dintre dvs.consuma regulat alcool, cati dintre dvs. vad in aulter ceva normal, cati dintre dvs. sunteti convinsi ca ideologia comunista ori leninista ori fascista ori liberala ori psd -ista ori pdl-ista e calea fericirii, cati dintre dvs. considerati ca minciuna e ceva obisnuit, cati dintre dvs. considerati ca sunteti superiori celorlalti, cati dintre dvs. va considerati Dumnezeu doar pentru ca la evaluarea memoriei si a inteligentei, ati obtinut un scor ridicat si sunteti deasupra celorlalti, cati dintre dvs. aveti remuscari cand faceti ceva rau celuilalt sau considerati ca e normal sa va cereti scuze cand gresiti, cati dintre dvs. considerati ca a vinde o fabrica pentru spaga e normal, cati dintre dvs. considerati ca e normal sa nu lasati acei oameni si familiile lor pe drumuri doar ca sa va imbogatiti ?
  Suntem sus, decidem, dar pestele tot de la cap se impute. Odata cu capul moare si organismul.
  Aceste convingeri contin mediocritatea.
  Inca nu sunteti convinsi, atunci si teoria dvs. e fara rost.

  Apreciază

 2. Lupta pe ciolan.
  Esti membru in colegiu ! Irelevant si pagubos pentru tine, foarte profitabil pentru Abu Hassan si ceilalti.
  Vorba unora din profesie ,,niste scarbe”.

  Apreciază

 3. buna ziua,
  multumesc pentru informare, insa care mai este situatia actuala? a ramas neschimbata? respectiv o persoana care a obtinut licenta in psihologie poate sa devina psiholog practicant nu numai daca urmeaza un masterat (de 1 an), dar si orice curs complementar, indiferent de durata? multumesc pentru clarificare, Maria

  Apreciază

 4. Comisia de Psihologia Muncii nu tine cont de echivalarea studiilor universitare de 4 ani cu studii de master

  Din culisele sedintei CPR din 3.10.2014

  Interventie: ,, Legea educatiei Nationale spune foarte clar – cei care au absolvit 4 sau 5 ani au masterul inclus…”

  Urmeaza intrebarea catre d-na Laura Patrut – Comisia de psihologia muncii

  ,,Eu am absolventi care au facultatea de 4 ani si nu pot sa treaca pe treapta de autonom… ?”

  intervine brutal Stefan Laurentiu ,,Si ce vreti doamna… ?

  Se bate in masa pentru liniste.

  Doamna ce a intrebat continua:,,Doamna presedinta ma faceti… hohote de ras !

  Intervine presedintele Anitei: ,,Va atrag atentia ca Legea Educatiei Nationale…Legea Educatiei Nationale echivaleaza studiile universitare de 4 ani cu studii de master…punct”

  Apreciază

  1. Deci, va invit sa va ganditi la respectul vostru personal. Daca vreti sa va respectati faceti master. Voi alegeti, e la mintea cocosului, ce va avantajeaza dragilor, ca nu o sa iesiti bucatari cu diploma, mai!

   Apreciază

  2. Pentru majoritatea psihologilor absolventi de facultate ciclul I Bologna se cer master sau formari complementare pentru schimbare de treapta supervizare-autonom. Pentru unii psihologi nu e necesar, comisia de munca si transporturi le da repede schimbarea de treapta: doar sa fie absolventi de facultate de trei ani, sa aiba un an de supervizare…

   si… mai trebuie sa aiba ,, trecere” la comisia de munca transporturi ,,potrivita”, cum e cea de acum.

   S.C.A. actualmente B(S)C.A., din Arad, absolventa de facultate ciclul I in 2013, loco Universitatea Aurel Vlaicu din Arad.

   La inscriere in CPR in 2013 primeste codul personal 14948. In data de 26.09.2013 primeste treapta de psiholog in supervizare in specialitatile munca si transporturi.

   Cunoscut fiind ca masterul ce reprezinta ciclul II Bologna sau alte formari complementare se intind pe durata a 2 ani, daca ar fi inceput o astfel de formare dupa terminarea facultatii in 2013, ar fi finalizat formarea in iunie-iulie 2015.

   Totusi in data de 21.11.2014 primeste de la Colegiu de la comisia de munca-transporturi schimbarea treptei de la psiholog in supervizare la psiholog autonom in specialitatile de mai sus, mai exact – dupa 1 an si o luna – de la data de 26.09.2013 cand a primit prima treapta de psiholog in supervizare.

   Sunt asemenea situatii acceptate de comisia de munca si transporturi, dar nu pentru oricine!

   Secretul acestei repugnate comisii il stiu multi psihologi dar li se da cu Flit daca deschid gura !

   Aceste informatii sunt publice si pot fi verificate pe site ul Colegiului in II M RUP 2013 SC TREAPTA site si in RUP Alfabetic General.

   Apreciază

 5. Articolul este o pledoarie pentru apăra niste furnizori de cursuri și produse. Domnule Conferentiar Iliescu, matale nu ai nici o experienta in practica reala a psihologiei. Backgroundul pe care il aveti, pregatirea la ANI si câtiva ani de activitate in structura de securitate nu va recomanda sa fiti apărator prin aceasta falsa disertatie. Am urmarit activitatea dumitale si nu am vazut decit că ati urmarit sa vindeti niste produse si sa exploatati buzunarele studentilor cit sia psihologilor practicanti indifferent de gad. Pina ce COPSI nu a introdus aceste noi viziuni nu aveati nici un regret sa impuneti tot felul de baterii de teste a caror licenta expira foarte repede. Stiti la fel de bine ca mine că nu aveti dreptate ci doar simtiti ca pierdeti dn piata. La fel de bine stiti, prin prisma pregatirii Dvoastre anterioare că, o evaluare psihologica in timp real si chiar bine fundamentata nici nu are nevoie de administrare de teste. Va rog sa va reanalizati atitudinea si discursul si la fel de bine ati putea sa restructurati pregatirea in modulele de master. Sunt absolventul unui master in psih organizational din cadrul Univ Bucuresti si pot spune ca am irosit bani si timp in van . M-am ales cu o diploma,…ca asa cere sistemul. Consider ca scoala actuala prin cei care o reperezinta merita toata compasiunea

  Apreciază

  1. Pana sa raspunda dl. prof. Iliescu, imi permit sa raspund eu, pentru c detin acest blog si am fost studentul dlui prof. Iliescu.
   1. Este prof. univ. dr. psih., nu confentiar
   2. Backgroundul sau nu este preponderent universitar, ci in practica psihologiei si a publicitatii
   3. Toti studentii de la SNSPA il asteptau cu orele chiar si atunci cand intarzia foarte mult la seminariile de la ID, pentru ca stiau ca este unul din cei mai valorosi specialisti si ca ai de la dansul ce invata
   4. Aceasta este o argumentatie ad hominem. Chiar daca ati avea dreptate, contra-argumentatia dvs. nu se refera la subiectul articolului, ci la una din persoanele care a semnat un act public. De ce v-ati luat tocmai de dl. Iliescu?
   5. Imi pare rau ca ati ales sa luati cu dvs. doar diploma. Nu stiati ca la master este sarcina studentului sa invete si nu al profesorului sa toarne cu palnia invatatura? Ca doar nu suntem la gradinita sa dati vina pe dna educatoare… Daca socotiti nu v-ati ales cu nimic altceva decat diploma, poate e o idee buna sa va uitati si in oglinda… In plus, imi pare rau pentru dvs. ca ati ales UniBuc pt master in RU. Nu stiati ca cele mai bune sunt la SNSPA?

   Apreciază

   1. domnule gazda, e cu atât mai grav :dk dumneata ai postat articolul. In inceput este scris: „Am primit deunăzi de la conf. univ. dr. psih. Dragoş Iliescu, …”
    A;adar, conf nu prof. Apoi, nu intereseaza pe nimeni cit il asteptau pe dl Iliescu eu stiu ce presiune facea pentru vinzarea de teste. La masterful de care fac vorbire nu aveam ce sa invatam ptr ca echipa era varza…din nefericire mult tam-tam ptr oferta. Si crede-ma ca am mecanismele de analiza-sinteza necesare ptr a expune. Iar dl Iliescu nu are nevoie de avocati, stiu ce poate. Domnule blogger, rămâi la stadiul de laude.

    Apreciază

 6. Ciudate prevederile Colegiului. Eu de multi ani simt nevoia ca facultatile de psihologie sa isi schimbe programele. Multe materii sunt exclusiv teoretice, desi viata abunda in aplicatii pe respectiva disciplina. Mie mi-ar placea ca orice profesor care tine un curs sa aiba obligatoriu si experienta practica in domeniu. Daca facultatile de psihologie ar face asta, facultatile de psihologie din tara s-a schimba radical. In bine. Formarile complementare le vad utile, daca sunt tinute de practicieni in domeniu.

  Apreciază

 7. […] Alte legături: COPSI – Ţeapă la nivel înalt! (Interviu la comisia de psihologie educationala) *** FACEBOOK: Discriminare si abuz in Colegiul Psihologilor din Romania *** Psihologii, a căror meserie a fost radiată, obligaţi să plătească atestări de mii de euro în conturile COPSI *** „Eşti student la psihologie? Irelevant!”, susţine COPSI prin noile dispoziţii […]

  Apreciază

Te invit să-ţi împărtăşeşti gândurile în legătură cu acest conţinut!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.