Fişa postului pentru assistant manager pentru o companie de consultanţă mică din Bucureşti

Acesta nu este un anunţ de angajare, ci doar o mostră a serviciilor de HR pe care le pot oferi. V-am povestit pe larg aici şi aici despre fişa postului, iar în acest articol despre specificarea posturilor. Ei bine, astăzi doresc să vă ofer un exemplu concret de fişă de post, realizată amănunţit, dar nu cu toate detaliile. Dacă doriţi să realizez asemenea fişe de post pentru compania dumneavoastră, vă rog să mă contactaţi la marcus.victor.grant [at] gmail [punct] com. Vă rog să ţineţi cont că ofer servicii personalizate pe fiecare companie, nu scriu fişe de post pe bandă rulantă, prin urmare vă invit să abordaţi acest serviciu cu seriozitate.

Cod COR: 334303 asistent manager

Scopul general

Gestionarea (executarea) detaliilor si a rutinei din munca managerului, evaluarea profesionala a managerului si colaborarea in proiecte profesionale din domeniile comunicării: marketing, relaţii publice, resurse umane şi training

Misiunea

Construirea unor proiecte, produse si servicii viabile si vandabile in domeniile profesionale consultanta, marketing, training pornind de la nuclee deja existente si dezvoltarea de abilitati necesare realizarii unui profit financiar net efectiv intr-un timp cat mai scurt, pe baza de parteneriat cu managerul, fie ca e vorba de proiecte de asistenta sau nucleee al caror management il va prelua Assistant managerul.

  

Sarcinile aferente postului de muncă

· Achiziţionarea unor servicii și produse necesare desfășurării activității

· Analiză, evaluare şi tehnoredactare materiale promoționale şi e-mail-uri

· Asistență în negociere

· Asistență în training

· Asistență în participări la conferinţe, saloane, târguri, etc.

· Cercetare de piață on-line și nu numai

· Comunicare publică în medii profesionale sau consumer-oriented

· Corectură materiale tehnoredactate

· Distribuire/difuzare materiale promoționale

· Documentare legislativă

· Documentare și auto-instruire în temele și domeniile cerute și necesare

· Documentarea și cercetare bibliografică

· Evaluarea critică argumentată a managerului

· Găsirea unor programe informatice necesare pentru desfășurarea activității profesionale

· Gestiunea contactelor personale și profesionale ale managerului

· Gestiunea conturilor de e-mail și administrarea electronică a unor site-uri informatice

· Gestiunea resurselor din spaţiul de lucru

· Imprimat/multiplicat materiale promoționale şi de training

· Informare eficientă manager cu privire la ariile specifice de interes stabilite

· Instalare și configurare software

· Intermedierea comuncațiilor electronice între manager și colaboratori

· Introducere date în calculator

· Navigare pe internet

· Participarea la traininguri de formare a abilităților necesare, pe cheltuiala intreprinderii

· Păstrarea bunei dispoziții și a unei înalte motivări

· Păstrarea unei agende de lucru la zi

· Realizarea de rapoarte destinate uzului intern sau extern

· Redactare şi analiză de proiecte, planuri de afaceri și de finanțare

· Redactarea și gestiunea contractelor

· Sistematizarea informațiilor dintr-o plajă bibliografică

  

Cerinţele psihologice ale postului de muncă

Cunoştinţe:

Administraţie şi management: Cunoştinţe despre delegare, managementul timpului, funcţionarea proceselor de promovare şi finanţare a proiectelor, legislaţie, politici publice, mangementul calităţii

Economie şi contabilitate: Cunoştinţe despre gestiunea concretă a relaţiei şi documentelor IMM-urilor cu Finanţele Publice, Casa de Pensii, ITM, Garda Financiară şi alte instituţii care reglementează/monitorizează activitatea IMM-urilor în România

Vânzări şi marketing: Cunoştinţe despre funcţionarea mecanismelor de comunicare mediatică, redactarea planurilor de afaceri şi a documentelor de vânzare, negociere, persuasiune, comunicare publică, târguri, expoziţii şi conferinţe

Computere şi electronică: Cunoştinţe despre funcţionarea la zi a mecanismelor şi mijloacelor de comunicare electronică, utilizarea programelor de tip office pentru redactarea de documente care presupun formatări complexe, utilizarea unor programe şi platforme specifice de gestiune şi monitorizare a fişierelor şi informaţiilor de pe şi despre site-uri găzduite pe un server la care angajatul are accesul, cunoaşterea tehnicii necesare pentru prelucrarea unor înregistrări audio şi/sau video folosind programe la un nivel de începător

Psihologie: Cunoştinţe despre ascultarea activă, feed-back, evaluare, limbajul non-verbal (de exemplu să ştie să preia cărţi de vizită şi să împartă materiale promoţionale unor persoane care par interesate în timp ce trec pe lângă standul firmei la un târg; a şti să-i spună managerului ce a făcut bine şi ce a greşit în comunicarea cu un client potenţial)

Educare şi perfecţionare: Cunoştinţe despre tipurile de programe existente pe piaţă, despre sistemul, structura şi piaţa firmelor de training din România, cunoştinţe despre elaborarea şi organizarea unui training deschis, respectiv pentru un client in-house (de exemplu să ştie ce presupune gestiunea unei locaţi de training, înainte, în cursul şi după desfăşurarea acestuia)

Limbă română: Cunoaşterea structurii şi conţinutului limbii incluzând cunoaşterea înţelesului şi scrierii cuvintelor, a regulilor de compunere şi a regulilor gramaticale

Limbă străină: Limba engleză fluentă în vorbit şi scris

Telecomunicaţii: Cunoştinţe referitoare la funcţionarea tehnică a infrastructurii de telefonie mobilă şi a reţelisticii de internet din România, precum şi a tehnicii necesare şi indicate pentru a folosi la parametrii optimi

Transporturi: Cunoştinţe referitoare la zonele Bucureştiului, mijloace de transport, combinaţii care se pot face cu scopul de a ajunge în timpul cel mai scurt şi eficient la o destinaţie din orice punct în orice punct (de exemplu să ştie cum se ajunge de la Casa Poporului la Piaţa Iancului la ora 4.30 PM în timpul săptămânii prin cel puţin 3 metode de combinare diferită a unor mijloace de transport, în maxim 45 de minute)

Deprinderi:

Multitasking: a opera cu o mobilitate foarte bună a atenţiei 2-3 procese simultan (exemplu: redactat un document, vorbit la telefon şi supravegheat interfonul)

Învăţare prin modelare: a face o sarcină bine după ce aceasta i-a fost arătată ca model şi i-au fost explicate principiile de funcţionare a acesteia.

Observaţie: observarea distantă, neimplicată, imparţială a unui proces/fenomen/situaţii cu scopul de a-l judeca în funcţie de anumite criterii prestabilite

Organizarea muncii într-o manieră ordonată, clasificată clar, sistemică

Verificarea comunicaţiilor şi a transmiterii corecte a informaţiilor pe cale electronică

Învăţare activă: înţelegerea implicaţiilor informaţiei noi asupra proceselor decizionale şi de rezolvare a problemelor, atât cele curente cât şi cele viitoare

Gândire critică: utilizarea logicii şi a raţionamentului pentru a identifica punctele tari şi punctele slabe ale unor soluţii, alternative, concluzii sau abordări ale unor situaţii-problemă

Ascultare activă: concentrarea atenţiei asupra a ceea ce spun oamenii, depunerea de effort pentru a înţelege punctele de vedere susţinute de alţii, formularea adecvată a întrebărilor şi evitarea întreruperii discursului celorlalţi în momente nepotrivite

Percepţie socială: a fi conştient de reacţiile celorlalţi şi a înţelege cauzele care stau la baza acestei reacţii

Rezolvare a unor probleme complexe: identificarea problemelor complexe şi revizuirea informaţiilor legate de acestea pentru a putea dezvolta şi evalua alternative şi a implementa soluţii

Înţelegerea textelor: Înţelegerea frazelor şi paragrafelor scrise din cadrul documentelor legate de muncă

Toleranţă ridicată la incertitudine: Tendinţa de a se descurca cu situaţiile riscante raportate la planificare, cu modificarea situaţiilor de lucru, cu instabilitatea pieţei şi cu situaţiile neprevăzute inerente domeniului care ar putea să apară.

Aptitudini:

De înţelegere verbală: abilitatea de a asculta şi înţelege informaţii şi idei prezentate oral, prin cuvinte şi fraze vorbite

De exprimare orală: abilitatea de a comunica verbal informaţii şi idei într-o manieră în care să faciliteze înţelegerea celorlalţi

Înţelegerea textelor: abilitatea de a citi şi înţelege informaţiile şi ideile prezentate în scris

Exprimarea în scris: abilitatea de a comunica informaţii şi idei în scris într-o manieră în care să faciliteze înţelegerea celorlalţi

Originalitate: abilitatea de a genera idei noi, neobişnuite asupra unui subiect sau situaţii date, sau de a dezvolta modalităţi creative de rezolvare a unei probleme

Raţionament inductiv: abilitatea de a combina informaţii disparate pentru a extrage reguli generale sau concluzii (include şi descoperirea de relaţii între evenimente aparent disparate)

Sensibilitatea la probleme: abilitatea de a conştientiza dacă ceva este în neregulă sau e probabil să nu meargă bine. Nu implică şi rezolvarea efectivă a problemei, doar recunoaşterea faptului că există o problemă.

Claritatea discursului: abilitatea de a vorbi clar în faţa celorlalţi astfel încât să te faci înţeles.

Raţionament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice pentru a produce soluţii adecvate.

Fluenţa ideilor: Aptitudinea de a veni cu un număr de idei despre o temă dată. Se referă la un număr de idei produse şi nu la calitatea, corectitudinea sau creativitatea ideilor.

Ordonarea informaţiei: Capacitatea de a urma corect o regulă dată sau un set de reguli pentru a aranja lucruri sau acţiuni într-o anumită ordine. Lucrurile sau acţiunile pot include numere, litere, cuvinte, imagini, proceduri, propoziţii şi operaţii matematice sau logice.

Flexibilitatea clasificării: Aptitudinea de a produce mai multe reguli, astfel încât fiecare regulă arată cum este grupat (sau combinat) un set de obiecte într-o manieră diferită.

Raţionamentul numeric: Capacitatea de a aduna, scădea, multiplica sau împărţi rapid şi corect.

Memorizarea: Aptitudinea de a-ţi reaminti informaţii ca numere, cuvinte, desene şi proceduri.

Viteza de cuprindere: Aptitudinea de a descoperi înţelesul unor informaţii care par să nu aibă sens sau organizare. Presupune combinarea rapidă şi organizarea diferitelor informaţii într-o unitate cu sens.

Flexibilitatea cuprinderii: Aptitudinea de a identifica sau detecta o structură cunoscută (o figură, un obiect, un cuvânt sau un sunet) care este ascunsă într-un material distractor.

Organizarea spaţială: Aptitudinea de a te descurca într-un spaţiu nou şi de a identifica obiectele pe care le poţi utiliza ca repere.

Vizualizare: Aptitudinea de imagina cum va arăta un obiect după ce îi va fi schimbată poziţia sau sunt rearanjate şi mutate părţi ale sale.

Atenţia selectivă: Aptitudinea de se concentra şi de a nu fi distras în timpul realizării unei sarcini de-a lungul unei perioade de timp.

Dozarea timpului: Aptitudinea de a trece de la o activitate la alta sau de a utiliza două sau mai multe surse de informaţii în acelaşi timp, (ca vorbire, sunet, atingere sau alte surse).

Precizia controlului: Aptitudinea de a face rapid şi în mod repetat mişcări şi/sau ajustări precise pentru controlul poziţiei exacte a unui aparat sau vehicul.

Rapiditatea mişcării degetelor şi încheieturilor: Aptitudinea de a mişca rapid, simplu şi repetat degetele, mâinile şi încheieturile.

Vederea de aproape: Aptitudinea de a vedea detaliile obiectelor apropiate de observator.

Vederea la distanţă: Aptitudinea de a vedea detalii de la distanţă.

Discriminarea culorilor: Aptitudinea de a detecta diferenţe între culori incluzând luminozitatea şi umbrele.

Localizarea sunetelor: Aptitudinea de a detecta sursa unui sunet.

Recunoaşterea vorbirii: Aptitudinea de a identifica şi înţelege vorbirea unei alte persoane.

Claritatea vorbirii: Aptitudinea de a vorbi clar astfel încât alte persoane să poată înţelege mesajul transmis.

  

Interese:

Caracter întreprinzător, orientat spre folosirea eficientă a timpului în scopul atingerii obiectivelor propuse prin acţiuni organizate de influenţare, orientare spre acţiune specifică, concretă şi eficientă

Caracter artistic, orientat spre folosirea creativă a limbajului în realizarea unor construcţii de natură să întărească un caracter persuasiv în conţinutul documentelor pe care le gestionează, orientat spre ocolirea regulilor sistemului într-o manieră avantajoasă pentru scopul propus, în limita păstrării normelor legale şi etice ale profesiei

  

Valori ale muncii:

Flexibilitate în complexitate: Luând în considerare caracterul de colaborare, assistant managerul va avea un rol complex, caracterizat în mare de ideea de parteneriat şi lucru în echipă cu managerul şi, la nevoie, cu alţi angajaţi, chiar dacă în multe situaţii, comunicarea se realizează într-o manieră verticală.

Înţelegere şi receptivitate la solicitările managerului, ale angajaţilor, colaboratorilor şi clienţilor companiei

Eficienţă în desfăşurarea activităţilor în vederea scopului propus.

  

Criteriile de performanţă

Criteriile de performanta vor fi masurate prin raportarea la atingerea obiectivelor propuse pentru fiecare sarcina, precum si prin evaluari periodice, sub forma de examene scrise sau practice din domeniile de lucru ale Assistant managerului. Managerul va stabili de comun acord cu Assistant managerul cand si in ce conditii se vor desfasura aceste evaluari, cu specificarea ca managerul isi rezerva drepturile de a verifica ad-hoc performantele si cunostintele Assistant managerului, inclusiv pe baza unor sesizări de la ceilalţi angajaţi.

  

Beneficiile pentru assitant manager

· Confirmare și evaluare profesională în domeniile de activitate

· Dezvoltare și gestiune personală și profesională

· Acumulare de experiență

· Contacte personale și profesionale

· Oportuntăți de dezvoltare și de afirmare în mediile profesionale care țin de domeniile comunicare și training

· Alte avantaje personale și profesionale cu caracter motivațional.

Dacă ţi-a plăcut acest articol, atunci îţi recomand şi:

De ce e importantă fişa postului

Specificarea posturilor, document fundamental pentru fişa postului şi anunţul de angajare

Obligativitatea fişei postului

Cum să găseşti angajatorii

Stressul în organizaţii – câteva repere

Etica în designul şi structurarea posturilor

The Ethics in HR

Happy human resourcing!

Marcus Victor Grant

inspector de resurse umane

Copyright © Marcus Victor Grant 2004-prezent, toate drepturile rezervate.

Materialele publicate pe acest blog sunt supuse acestui disclaimer.

Te invit să-ţi împărtăşeşti gândurile în legătură cu acest conţinut!

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.